บอร์ดไตรภาคี ไฟเขียวปรับขึ้น ค่าจ้างขั้นต่ำ กลุ่มโรงแรม เป็น 400 บาท/วัน นำร่อง 10 จังหวัด

394
ค่าจ้างขั้นต่ำ

บอร์ดไตรภาคี ไฟเขียวปรับขึ้น ค่าจ้างขั้นต่ำ เป็น 400 บาท/วัน นำร่อง 10 จังหวัด เฉพาะธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป-มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป เริ่ม 13 เม.ย.67

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (การบริการโรงแรมและที่พัก) (10 จังหวัด) โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่กระทรวงแรงงาน

คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม เพื่อใช้สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 400 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2567 โดยจะนำร่องในเขตพื้นที่จังหวัด 10 จังหวัด ได้แก่

1) กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวัน และเขตวัฒนา

2) จ.กระบี่ เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

3) จ.ชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา

4) จ.เชียงใหม่ เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

5) จ.ประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน

6) จ.พังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก

7) จ.ภูเก็ต

8) จ.ระยอง เฉพาะเขตตำบลบ้านเพ

9) จ.สงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

10) จ.สุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุย

นายไพโรจน์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ขณะที่ธุรกิจการให้บริการที่พักแรมมีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง

และ 10 พื้นที่/จังหวัดดังกล่าว เป็นพื้นที่จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง คณะกรรมการค่าจ้างฯ จึงได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

“การประชุมไตรภาคีในวันนี้ทุกฝ่ายมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเราจะนำร่องก่อน อย่างน้อยเราจะมองค่าแรงในมิติเดิมๆ ไม่ได้แล้ว เราต้องมีมิติพิจารณาในประเภทกิจการเป็นรายจังหวัดก่อน หลังจากนี้ทางไตรภาคีจะพิจารณาอัตราค่าจ้างในประเภทกิจการอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการจ้างงานด้วย” นายไพโรจน์ กล่าว

ทั้งนี้คณะกรรมการค่าจ้างฯ ได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม โดยพิจารณาบนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้นายจ้าง/ลูกจ้าง สามารถประกอบธุรกิจและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข

ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างจะได้มีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม เพื่อนำไปสู่การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างด้วยความรอบคอบต่อไป

โดยจากนี้สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างจะเสนอเรื่องไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 2 เม.ย. นี้ เพื่อให้ครม. รับทราบ ก่อนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. นี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :