PRM ทุ่ม 3 พันล้านบาท ขยายกองเรือ รับดีมานด์พุ่ง

301
PRM

PRM ประกาศแผนปี 67 อัดงบลงทุนกว่า 3 พันล้านบาท ขยายกองเรือกลุ่มเรือขนส่งปิโตรเคมี เรือขนส่งระหว่างประเทศและเรือ Offshore Support เป้ารายได้โต 10% จากปัจจัยหนุนดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น ตามแผนเพิ่มกำลังการผลิตของโรงกลั่นในภูมิภาค และกิจกรรมการสำรวจและผลิตน้ำมันในอ่าวไทยที่สูงขึ้นต่อเนื่อง

นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน บมจ.พริมา มารีน (PRM) เปิดเผยแผนการดำเนินงานในปี 2567 ว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% จากปีก่อน

บริษัทมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มเรือขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมีเหลว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และเรือให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore Support) รองรับความต้องการที่สูงขึ้น สอดรับกับการขยายกำลังการผลิตของโรงกลั่นในภูมิภาคและราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น กระตุ้นดีมานด์การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย

ประกอบกับเหตุตึงเครียดในทะเลแดงที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเรือขนส่งเร่งมองหาการขนส่งสินค้าแบบกำหนดระยะเวลาหนึ่ง หรือ Time Charter เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความผันผวนของค่าระวางเรือในระยะยาว ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเพิ่มสัดส่วนสัญญา Time Charter และสร้างรายได้อย่างมั่นคงในระยะยาวเช่นกัน

สำหรับแผนขยายกองเรือ ในปี 2567 บริษัทมีแผนขยายกองเรือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และทดแทนเรือลำเดิมที่มีอายุใกล้ปลดระวาง

ข้อมูล ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีจำนวนเรือให้บริการทั้งสิ้น 62 ลำ ประกอบด้วย

  1. เรือขนส่งน้ำมัน และปิโตรเคมีเหลวในประเทศ 38 ลำ

2. เรือขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศ ประกอบด้วย เรือ Aframax 1 ลำ และเรือ VLCC จำนวน 3 ลำ

3. เรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป (FSU) 5 ลำ

4. เรือขนส่งสนับสนุนงานสำรวจ และผลิตปิโตเลียมกลางทะเล (Offshore Support) ประกอบด้วย เรือ AWB 2 ลำ เรือ Crew Boat 13 ลำ

ส่วนธุรกิจบริหารจัดการเรือ มีจำนวนเรือให้บริการนอกกลุ่ม 3 ลำ

ผู้บริหาร PRM กล่าวว่า ธุรกิจพลังงานปัจจุบัน แม้จะมีการปรับตัวเพื่อรับยุคของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่มุ่งลดการใช้น้ำมัน แต่การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงเพิ่มขึ้น 2-3% ทุกปี รวมถึงปริมาณอุปทานของปิโตรเคมีที่ยังคงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายกำลังการผลิตของโรงกลั่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดังนั้น บริษัทจึงยังมุ่งมั่นที่จะหาโอกาสในการขยายจำนวนเรือเพิ่ม ทั้งเรือขนส่งปิโตรเคมีเหลว เรือขนส่งในธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ เรือในธุรกิจ Offshore Support และเรือ FSU เพื่อสร้างการเติบโตให้กับทุกธุรกิจ โดยวางงบประมาณลงทุนรวมมากกว่า 3 พันล้านบาท เพื่อรองรับการขยายจำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นTagsPRM