กปน. บอกเลิก MOU กลุ่มบริษัทเอกชน ศึกษาโอกาสจัดตั้ง-ร่วมทุนบริษัทในเครือ มีผล 22 เม.ย.67

354
กปน.

กปน. บอกเลิก MOU กลุ่มบริษัทเอกชน ศึกษาความเป็นไปได้จัดตั้ง-ร่วมทุนบริษัทในเครือ มีผล 22 เม.ย.67 ชี้มีเนื้อหาข่าวคลาดเคลื่อน หวั่นสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนและกลุ่มนักลงทุน

วันที่ 27 มีนาคม 2567 การประปานครหลวง (กปน.) ระบุผ่านเพจเฟซบุ๊ก การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority – MWA) ว่า ตามที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)ม บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด และ บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เพื่อร่วมมือศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง/ ร่วมทุนบริษัทในเครือ และหรือการร่วมลงทุนของการประปานครหลวง ไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 นั้น

ปรากฏว่ามีเนื้อหาบางส่วนที่ปรากฏในสำนักข่าวบางแห่งมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

อาทิ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการตั้งบริษัทร่วมทุนภายใน 6 เดือน เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดน้ำประปาแสนล้าน

ซึ่งความจริงเป็นเพียงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง/ร่วมทุน โดยยังไม่มีพันธะผูกพันไปสู่การร่วมลงทุนหรือจัดตั้งบริษัท และยังไม่มีการตกลงกันว่าจะร่วมทุนภายใน 6 เดือน รวมทั้งยังไม่มีการตกลงในการวางแผนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนและกลุ่มนักลงทุนได้

ดังนั้น กปน. จึงมีหนังสือบอกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว แจ้งไปยังคู่สัญญาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจฯ ข้อ 3.2 เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา