โรงพยาบาลเจ้าพระยา ขอบคุณผู้บริจาคเลือดร่วมกับศิริราช

299

นายปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยา ให้การต้อนรับ ทีมเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช นำโดย แพทย์หญิง กรรวี เกาลวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และถือโอกาสกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมบริจาคเลือดเพื่อผู้ป่วยศิริราชในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุม พลโท นายแพทย์โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา