KTAM เปลี่ยนการลงทุนให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก สมาร์ท ผ่านแอปฯ KTAM Smart Trade และ Line Alert

311

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนา แอปพลิเคชันKTAM Smart Trade อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนให้เข้าถึงการลงทุนผ่านกองทุนรวมของ KTAM ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังเน้นถึงความปลอดภัยด้วยระบบยืนยันตัวตน 2 ชั้น (Two-Factor Authentication) โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีนักลงทุนที่ใช้บริการผ่านKTAM Smart Trade แล้วกว่า 46,000 บัญชี (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 2567)

สำหรับแอปพลิเคชันKTAM Smart Trade สามารถใช้ได้​ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, Android และบนเว็บไซต์ซึ่งสมัครได้ง่าย ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลูกค้าใหม่สามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง (Online Account Opening) และลูกค้าปัจจุบันเพียงแค่ยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่เคยแจ้งไว้กับบริษัท ก็สามารถสมัครใช้งานได้ทันที

โดยแอปพลิเคชันKTAM Smart Trade มีเมนูหลักๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน อาทิเช่น ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วางแผนการลงทุนอัตโนมัติ, ค้นหากองทุน, ติดตามพอร์ตการลงทุน, แสดงประวัติการทำรายการย้อนหลัง ประวัติรับเงินปันผล ประวัติรับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติ, คำนวณวันรับเงินค่าขายคืน ตารางวันสับเปลี่ยนกองทุน วันหยุดกองทุน, แสดงรายงานสรุปยอดเงินลงทุน (Statement) หนังสือรับรองสำหรับการลดหย่อนภาษี คำขอหนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุน, ทำแบบประเมินความเสี่ยง (Risk Profile), จัดการข้อมูลส่วนตัว และค้นหาผู้สนับสนุนการขาย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้เปิดบริการแจ้งข้อมูลการทำรายการกองทุนผ่าน KTAM Line Official ฟรี! ไม่มีค่าบริการ สำหรับผู้ทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยน ในทุกๆ ช่องทาง ด้วยวิธีการสมัครที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่าน KTAM Line Official โดยการลงทะเบียนมีให้เลือก 2 ช่องทาง ได้แก่

  1. ลงทะเบียนผ่านKTAM Smart Trade โดยยืนยันตัวตนด้วย Username และ Password ที่ใช้เข้าระบบKTAM Smart Trade
  2. ลงทะเบียนผ่านเลขที่ผู้ถือหน่วย โดยใช้ข้อมูลเลขที่ผู้ถือหน่วยและเลขบัตรประชาชนยืนยันตัวตน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ต้องการสมัครใช้บริการ แต่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับ KTAM Line Official สามารถเพิ่มเพื่อนก่อนสมัครบริการได้ง่ายๆ เพียงคลิก https://lin.ee/hyc1QJg

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 หรือธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่นKTAM Smart Tradeได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน