ราคาข้าวไทย ปี 67 ราคาสูงสุดในรอบ 10 ปี ปรับขึ้นแล้วกว่า 2,000-3,000 บาท/ตัน

610
ราคาข้าวไทย

ราคาข้าวไทย ปี 67 ราคาสูงสุดในรอบ 10 ปี ปรับขึ้นแล้วกว่า 2,000-3,000 บาท/ตัน และคาดว่าราคายืนอยู่ในระดับนี้ไปตลอดฤดูนาปีและนาปรังปี 2567

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึง ราคาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2567 ว่า ถือว่าสูงที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

โดยในปีนี้ ราคาข้าวไทย ขึ้นมาประมาณ 2,000-3,000 บาทต่อตัน โดยเชื่อว่าถ้าราคายืนอยู่ในระดับนี้ไปตลอดฤดูนาปี และนาปรังของปี 67 ซึ่งจะมีปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกออกมาประมาณ 35 ล้านตัน หากคำนวณเฉพาะปัจจัยราคาที่เพิ่มขึ้น จะสามารถทำรายได้เพิ่มให้ชาวนาทั้งประเทศได้ราวปีละ 70,000-105,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ได้ด้วยนโยบายการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินได้ทั่วประเทศ ประกอบกับการปรับสูตรปุ๋ยใหม่ที่ทันสมัยและเฉพาะเจาะจงกับชนิดของข้าว บวกด้วยการเพิ่มพื้นที่ชลประทานและการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว

รวมทั้งการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตต่ำ ไปผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้น้ำน้อยกว่าข้าว แต่มีตลาดรองรับได้ดีกว่า และสามารถทำรายได้ที่สูงกว่าข้าว ตามแนวนโยบาย “เพิ่มรายได้ภาคการเกษตรเป็น 3 เท่าใน 4 ปี” จะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่รัฐบาลสามารถบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวได้อย่างครบวงจรจริงๆ

นายชัย กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งมั่นทำตามคำสัญญา ความมุ่งหวังที่ให้ไว้กับเกษตรกร โดยได้ดำเนินการอย่างมีแผนการทำงาน ทำงานเป็น ทำงานจริง โดยเชื่อมั่นว่าเมื่อประกอบกับทุกปัจจัยที่เตรียมการ และดำเนินการไว้ จะทำให้ชาวนาและเกษตรกรไทยยิ้มได้อย่างมีความสุข

 

อ่านข่าวที่น่าสนใจ :