กรุงเทพประกันภัย จ่ายเคลม เครนถล่ม ปลวกแดง ระยอง

566
เครนถล่ม

กรุงเทพประกันภัย เร่งเยียวยาจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้กับแรงงานที่ประสบเหตุ จากเหตุ เครนถล่ม ที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

จากกรณีเกิดเหตุการณ์ รถเครนพังถล่ม ภายในไซต์งานก่อสร้างของ บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งได้ทำประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม แบบพิเศษ สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยไว้กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้พบว่า มีผู้เสียชีวิตรวมทัังสิ้น 7 ราย โดยพบว่ามีจำนวน 5 รายที่เป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิตในวงเงินรายละ 100,000 บาท และขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการกำก้บและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานประกันสังคม และญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อเร่งดำเนินจ่ายค่าสินไหมทดแทนทันที

รวมทั้งบริษัทฯ กำลังเร่งตรวจสอบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีดังกล่าวหรือไม่ โดยหากพบว่ามีผู้ได้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ญาติของผู้เสียชีวิต รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมา ณ ที่นี้