NVDR คืออะไร ทำไมห้ามคนไทยลงทุน

1324
NVDR

เริ่มแล้ว วันที่ 1 เม.ย. 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับเกณฑ์ NVDR ห้ามคนไทยซื้อเพิ่ม แต่สำหรับผู้ที่ถืออยู่แล้ว ยังสามารถถือได้ตามปกติ

เหตุผลที่ ก.ล.ต. ห้ามคนไทยลงทุน

 • เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของNVDR ในการสนับสนุนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในตลาดทุนไทย
 • ป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนไทยใช้หลักทรัพย์NVDR เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไทยซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์NVDR จนทำให้มีNVDR เพิ่มขึ้น ทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนหลักทรัพย์NVDR ดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

มาทำความรู้จัก NVDRคืออะไร

NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ย่อมาจาก Non-Voting Depository Receipt รับผิดชอบโดย “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด” เป็นบริษัทภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทีนึง ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2543

  • ตราสารNVDR ทั้งหมดจะซื้อขายผ่านกระดานหุ้นไทยของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีสามารถเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติ แต่นักลงทุนไทยก็สามารถซื้อหุ้นNVDR ได้
  • โดยตราสารที่NVDR ไปอ้างอิง ได้แก่  หุ้นสามัญ (มักเป็นหุ้นบริษัทจดทะเบียนใหญ่ ๆ ที่แข็งแกร่งในประเทศไทย เช่น CPALL SCB), หุ้นบุริมสิทธิ, ใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

NVDR เหมาะกับใคร

สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ที่สนใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนแต่อาจไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์นั้นได้ อันเนื่องมาจากการควบคุมสัดส่วนการถือครองหหลักทรัพย์ของคนต่างด้าวที่ระบุไว้ตามกฎหมายไทย

ข้อดีของNVDR

 • นักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อหุ้นในประเทศไทยได้
 • มีสิทธิรับเงินปันผล ได้กำไรส่วนต่างราคา และได้รับสิทธิ์การซื้อหุ้นเพิ่มทุน (เครื่องหมาย XD หรือ XR)
 • เหมาะสำหรับผู้ไม่ประสงค์ออกนามในการถือครองหุ้นตัวนั้น ๆ

ข้อจำกัดของNVDR

 • ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เครื่องหมาย XM)
 • มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนในการถือครองNVDR

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า NVDRจะออกมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ แต่ผู้ลงทุนไทยก็สามารถลงทุนในNVDR ได้

NVDR มีประโยชน์อย่างไร

เพิ่มสภาพคล่องในตลาด และดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติมาซื้อ-ขายหุ้นในประเทศไทยได้อย่างสะดวก

การที่เราซื้อNVDR จะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เหมือนกับเราซื้อหุ้นปกติผ่านโบรกเกอร์ตามราคาตลาด และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากหุ้นตัวที่ซื้อไปเหมือนซื้อหลักทรัพย์ทั่วไปทุกประการ ไม่ว่าจะเป็น

  • กำไรส่วนต่างจากราคา (Capital gain)
  • หากหุ้นมีการขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action  อย่างการจ่ายปันผล (XD), และสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)
  • ยกเว้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น (XM) ผู้ลงทุนจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใด ๆ  หรือ “Non-Voting”

ความแตกต่างระหว่าง กระดานหุ้นNVDR (-R) และ Foreign (-F)

1. กระดานNVDR Local (-R)

กระดานการซื้อขายNVDR ของไทย ที่ให้ทั้งนักลงทุนไทยและต่างชาติสามารถเข้ามาเทรดกันได้ ทำให้มี Volume การซื้อขายที่ค่อนข้างสูง มีสภาพคล่องสูงกว่ากระดาน Foreign  โดยหากมีการซื้อNVDR เข้ามาในพอร์ต จะมีสัญลักษณ์ -R ต่อท้ายหุ้นตัวนั้น

2. กระดาน Foreign (-F)

กระดานการซื้อขายที่รองรับนักลงทุนต่างชาติ เทรดหุ้นในประเทศไทยเช่นกัน โดยหลังชื่อหุ้นจะมีสัญลักษณ์ -F (Foreign) ปรากฏต่อท้าย และกระดาน Foriegn จะมีข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติเทรดกันเอง ทำให้มี Volume ซื้อขายที่ค่อนข้างน้อย ไม่เป็นที่นิยม

ถ้าบริษัทใดมีผู้ถือหุ้นใหญ่ (Major Shareholders) เป็นไทยเอ็นวีดีอาร์

อาจตีความได้ว่านักลงทุนต่างชาติจำนวนมากกำลังสนใจในหุ้นตัวนี้ และในขณะเดียวกันเราก็สามารถดูมูลค่าการซื้อขายของ หุ้นที่ซื้อผ่านNVDR  ดูแนวโน้มการโยกย้ายเงินทุนของนักลงทุนต่างประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : บล.บัวหลวง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :