INTERVIEW • PEOPLE

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB

ต่อยอดจุดแข็งบัญชีเพื่อออม ดันME By TMB สู่ดิจิทัลแบงก์

ย้อนกลับไป 7 ปีที่ผ่านมาชื่อของ MEBy TMB สร้างกระแสฮือฮาด้วยการเปิดให้เติมน้ำมันฟรี เพียงแค่ต้องเติมด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการสื่อสารให้รับรู้ว่า หากทำด้วยตัวเองจะได้มากกว่าเดิม เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมออนไลน์แบบไม่ต้องไปสาขาก็จะได้ดอกเบี้ยมากกว่าเดิม

มาจนถึงวันนี้ ME นับเป็น Digital Strategy ของธนาคารทหารไทย หรือ TMB ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัลได้อย่างตรงจุด ซึ่งมีความแตกต่างจากดิจิทัลแบงกิ้งทั่วไป โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากขั้นตอนแบบดิจิทัลตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวิธีการใช้งานในชีวิตประจำวัน ความแตกต่างของ ME ไม่เพียงแต่เรื่องผลิตภัณฑ์เท่านั้นยังรวมถึงผู้ที่เข้ามารับหน้าที่ดูแล ME ด้วย เพราะชื่อของ ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ที่คุ้นเคยในฐานนะนักเศรษฐศาสตร์ก็ข้ามมาดูแลเรื่องของธุรกิจเต็มตัวเป็นครั้งแรก

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB เล่าว่า ย้อนไปในเส้นทางการทำงานเริ่มต้นภายหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก (University of San Francisco)เพราะแม้จะสนใจงานในด้านบริหารธุรกิจแต่ยึดตามความถนัดของตัวเองที่ทำได้ดีในเรื่องคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์จงเลือกเรียนในสาขาวิชานี้

เมื่อจบปริญญาตรี ดร.เบญจรงค์ ได้มีโอกาสมาฝึกงานที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)ในช่วงสั้นๆ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้เข้ามาเรียนรู้งานด้านเศรษฐศาสตร์ ทำให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง เขาจึงตัดสินใจเรียนต่อการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

“ในช่วงที่เรียนไม่เคยคิดในเรื่องงานการเงินการธนาคารเลย และไม่คิดว่าจะได้เข้ามาร่วมงานในแวดวงนี้ แต่สิ่งที่ทำให้เริ่มสนใจงานด้านการเงินการธนาคารคือเมื่อปี 2551-2552ได้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งสำคัญ ธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งในสหรัฐฯล้มลงด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งเรื่องนั้นสร้างความไม่เข้าใจให้เกิดขึ้นในแวดวงเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเองตั้งคำถามกับวิกฤติการเงินในครั้งนั้นว่าเป็นเพราะอะไร”

ดร.เบญจรงค์ เล่าว่า หลังจากวิกฤติการเงินเกิดขึ้นสหรัฐฯเป็นจังหวะที่เรียนจบพอดี และได้รับการชักชวนให้กลับมาร่วมงานกับธนาคารทหารไทย โดยเหตุผลที่ทำให้ตอบรับการทาบทามเพราะหวังจะเข้ามาศึกษาในวงการธนาคารการเงินเป็นการเพิ่มความรู้อย่างที่ตั้งใจ เพราะธนาคารในประเทศไทยสมัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องที่มีการเข้ามาถือหุ้นของต่างชาติ และยังเป็นการเข้ามาในยุคเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เคยเป็นรัฐวิสาหกิจกลายเป็นเอกชนด้วย

“จุดเปลี่ยนที่ทำให้เริ่มสนใจงานการเงินการธนาคารเกิดเพราะวิกฤติการเงินซับไพร์มก็ว่าได้ เพราะอยากจะศึกษาในเรื่องนั้นให้มากขึ้นว่าเกิดเพราะอะไร เป็นจังหวะเดียวกับที่ธนาคารทหารไทยในสมัยนั้นเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนหลายอย่างของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย จึงเลือกเข้ามาศึกษาในธุรกิจนี้เต็มตัว”

การตัดสินใจเข้ามาร่วมงานในธนาคารทหารไทยในสมัยนั้นของดร.เบญจรงค์เรียกได้ว่าสวนทางกับเสียงเตือนที่ได้ยินมาตลอด เพราะเป็นช่วงที่ธุรกิจกำลังมีปัญหามีหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงถึง 16% มีปัญหาเรื่องขาดทุนสะสม แต่ด้วยความที่ยังอายุไม่มากทำให้เขายอมเสี่ยงเพราะคิดว่าหากจะเรียนรู้ควรจะเข้าไปอยู่ในที่ๆ มีปัญหาเพื่อให้เห็นปัญหาอย่างแท้จริง

ดร.เบญจรงค์ เข้ามาร่วมงานกับทีเอ็มบีในงานด้านวิเคราะห์ความเสี่ยงมหภาค ซึ่งอยู่ในสายงานที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงให้กับธนาคาร และด้วยมุมมองของผู้บริหารที่ว่า ความเสี่ยงต้องไปพร้อมกับโอกาส จึงได้ปรับโครงสร้างแยกบทบาทของงานวิเคราะห์ความเสี่ยงออกมาตั้งเป็น ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี โดยโจทย์หลักคือการมองความเสี่ยงและหาโอกาสให้กับธนาคาร รวมทั้งเป็นการสนับสนุนข้อมูลให้กับลูกค้าที่เริ่มทำตั้งแต่ 6 ปีก่อนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

“ข้อดีของทีเอ็มบีในยุคฟื้นฟูคือเนื่องจากมีปัญหาเยอะมากจึงเปิดกว้างความคิดใหม่ๆ หากมีข้อเสนอที่จะทำให้พัฒนาขึ้นได้ก็พร้อมจะลองหากวิธีไหนไม่ดีก็มาปรับใหม่ภายหลัง ซึ่งนอกจากงานวิเคราะห์ความเสี่ยงมหภาคได้ลองทำหลายๆอย่างไปด้วย”

ผ่านมา 10 ปีที่ได้ร่วมงานกับทีเอ็มบีนับจากวันนั้นดร.เบญจรงค์ ได้เรียนรู้งานทั้งด้านความเสี่ยงและมีส่วนในการวางกลยุทธ์องค์กรจนกระทั่งปลายปี 2560 ได้มีการวางยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญ ซึ่งหัวใจคือการสร้างองค์กรสู่ยุคดิจิทัลหรือ Digital Transformation โดยมุ่งหวังนำยุทธศาสตร์หลักที่วางแผนเอาไว้นำไปประยุกต์ใช้จริงดร.เบญจรงค์ในฐานะที่มีส่วนเขียนกลยุทธ์นี้ด้วย จึงต้องการจะลงมือปฏิบัติเองและจุดที่จะช่วยให้สามารถทดลองว่ากลยุทธ์ด้านดิจิทัลจะเกิดได้จริงหรือไม่คือที่ ME by TMB

“ME by TMB เป็นห้องทดลองของทีเอ็มบี เพื่อทดสอบว่ายุทธศาสตร์ Digital Transformation ของธนาคารจะทำได้จริงอย่างไร เป็นพื้นที่ในการลองวิธีการคิดการทำงานแบบดิจิทัล เพราะด้วยขนาดองค์กรของ MEที่เล็กกว่าทีเอ็มบี จึงเหมาะกับการเริ่มสิ่งใหม่ เป็นการช่วยหาจิ๊กซอว์เชื่อมต่ออนาคตระหว่างที่ทีเอ็มบีใช้เวลาปรับโครงสร้างองค์กรใหญ่ไปพร้อมกัน”

ติดตามคอลัมน์ People ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 441 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi