INTERVIEW • FAMILY BUSINESS

พสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัทและกรรมการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

พสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัทและกรรมการการลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

Robo–advisorนวัตกรรมยุคใหม่ เปลี่ยนการลงทุนให้เป็นเรื่องง่าย


การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคฟินเทคที่เกิดขึ้นส่งผลต่อตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก ทำให้ พสุ ลิปตพัลลภ ทายาทอดีตรองนายกรัฐมนตรี สุวัจน์ ลิปตพัลลภในฐานะนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องการเงินการลงทุนและมองเห็นโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด(บลน.โรโบเวลธ์)ขึ้นซึ่งล่าสุดได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Odini”นวัตกรรมการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายผ่านโมเดลทางการเงิน

ผนึกพันธมิตรคนรุ่นใหม่

เปิดตัวRobo- advisor

พสุ ลิปตพัลลภกรรมการบลน.โรโบเวลธ์ จำกัด เล่าว่า หลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียลก็ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษโดยจบปริญญาตรีด้านการเงินที่ประเทศอังกฤษและเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ จนกระทั่งจบการศึกษาในปี 2008ด้วยวัยเพียง 22 ปีแต่ปรากฏว่าช่วงที่เรียนจบเป็นช่วงเดียวกับวิกฤติเศรษฐกิจโลกสถานการณ์ขณะนั้นจึงไม่ค่อยดีนัก

“การสมัครงานในช่วงนั้นจึงค่อนข้างยากจำได้ว่าตอนนั้นสมัครงานไปทั้งหมด 33 แห่ง มีติดต่อสัมภาษณ์3 แห่ง จนสุดท้ายได้มีโอกาสเข้าทำงานกับธนาคารเอบีเอ็น แอมโร ประเทศสิงคโปร์ โดยรับผิดชอบและดูแลด้านตราสารหนี้ที่ออกใหม่และการขายตราสารอนุพันธ์ทางด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงได้ร่วมงานกับธนาคารรอยัลแบงก์แห่งสกอตแลนด์ ในตำแหน่งรองประธานฝ่ายการตลาดโลก ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง จากนั้นได้ย้ายไปทำงานที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดการเงิน”

หลังจากทำงานไปได้ประมาณ 7 ปีก็เริ่มรู้สึกอิ่มตัวสำหรับการทำงานกับสถาบันการเงินประกอบกับมองเห็นโอกาสต่อยอดธุรกิจการเงินจากเทคโนโลยีฟินเทคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงตัดสินใจกลับมาทำธุรกิจในประเทศไทย โดยเริ่มต้นได้ตั้ง บริษัท Elite Securities จำกัด เป็นธุรกิจนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงิน (Broker Dealer) ระหว่าง Trader ของสถาบันการเงินที่ซื้อขายค่าเงินหรือดอกเบี้ย ซึ่งได้รับการกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ต่อมาก็เริ่มมองหาธุรกิจที่จะสามารถช่วยดูแลและบริหารเงินลงทุน จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรนักธุรกิจรุ่นใหม่ก่อตั้ง"บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด" ให้บริการด้านการลงทุนแก่นักลงทุนรายบุคคลในรูปแบบ Robo - advisor

ในทีมผู้บริหารที่ก่อตั้งบริษัทจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างนำมาผนวกเข้าด้วยกันได้แก่ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความเชี่ยวชาญด้านฟินเทค,ศรุดา พัฒนาหิรัญประธานเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและกฎหมายและชัยปกรณ์จ.คุโนปกรณ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโมเดลทางการเงินและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในกองทุน

ติดตามคอลัมน์ Family Business ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนกรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 435 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi