INTERVIEW • PEOPLE

สุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน เอไอเอ ประเทศไทย ฉีกกรอบการลงทุน สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

สุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนเอไอเอ ประเทศไทย

ฉีกกรอบการลงทุน สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

กว่า 20 ปีกับการบริหารเงินของลูกค้าระดับไฮเอนด์ สู่การเป็นเบอร์หนึ่งในการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันอันดับหนึ่งของประเทศอย่างเอไอเอ ด้วยมูลค่าพอร์ตการลงทุนกว่า 850,000 ล้านบาท ที่ต้องมีการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อดูแลลูกค้าผู้ทำประกันให้ได้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ตามที่บริษัทได้ให้สัญญาไว้ คือภารกิจหลักของ สุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน เอไอเอ ประเทศไทย

เลือกเส้นทางสายลงทุน

สั่งสมประสบการณ์กว่า 20 ปี

สุขวัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท MBA จาก University of West Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นได้ตัดสินใจเดินหน้าในเส้นทางสายการลงทุน เริ่มต้นด้วยตำแหน่งผู้จัดการกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ ก่อนจะถูกทาบทามให้ไปเป็นผู้จัดการกองทุนอาวุโสที่ เจ เอฟ ธนาคม

ในเวลาต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการกองทุนอาวุโส ที่ Asset Plus Fund Management รับผิดชอบด้านการบริหารสินทรัพย์ของสถาบันเอกชนและผู้ลงทุนรายใหญ่ จนก้าวสู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ดูแลการบริหารองค์กรและรับผิดชอบการบริหารกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

ด้วยประสบการณ์และฝีมือในการบริหารการลงทุนที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี สุขวัฒน์จึงได้รับการทาบทามจากบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่อย่าง เอไอเอ ประเทศไทย ให้เข้ามาดูแลบริหารจัดการการลงทุนของบริษัทในปี 2554 ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนและผู้อำนวยการสายการลงทุนตราสารหนี้

จากนั้นในปี 2558 ก็ก้าวขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน รับผิดชอบฝ่ายลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าพอร์ตการลงทุนของเอไอเอให้เต็มศักยภาพด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

สุขวัฒน์ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ของตลาดทุน ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานของฝ่ายการลงทุน เอไอเอ ประเทศไทย เกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้กว่าหลายพันล้าน ตั้งเเต่เข้ารับตำเเหน่งเบอร์ 1 ฝ่ายการลงทุนในปี 2558

เผยเทคนิคการลงทุน

เน้นลงทุนระยะยาว

สุขวัฒน์กล่าวว่า การบริหารการลงทุนของเอไอเอนั้น เป็นการลงทุนในระยะยาวตามเวลาการคุ้มครองของประกันชีวิต ที่มีระยะเวลาการลงทุนนานเป็นสิบปีขึ้นไป หรือตลอดชีวิตของผู้ทำประกัน ดังนั้น บริษัทจึงต้องเลือกรูปแบบการลงทุนที่มีความมั่นคง ทั้งในส่วนของเงินต้นและผลตอบแทนการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือมากกว่าที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

โดยใช้กรอบการลงทุนที่เรียกว่า Strategic Asset Allocation ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาอัตราผลตอบแทนระยะยาวของแต่ละประเภทสินทรัพย์ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ อย่างรัดกุม ให้เหมาะสมกับรูปแบบความคุ้มครองที่เสนอขาย รวมถึงการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติ ตลอดจนการทดสอบพอร์ตการลงทุนในภาวะวิกฤติ และมีการสำรองเงินทุนไว้รองรับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เพื่อมั่นใจได้ว่าเอไอเอจะรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้แก่ลูกค้าได้

สุขวัฒน์กล่าวต่อว่า จากการที่เอไอเอเน้นการลงทุนในระยะยาว ดังนั้น ในการบริหารการลงทุนบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการทำงานวิเคราะห์เชิงลึกก่อนการลงทุน หรือที่เรียกว่า Due Diligence เป็นอย่างมาก เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปัจจัยพื้นฐาน อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของสิ่งที่กำลังจะไปลงทุน และนำไปคัดกรองเพื่อโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทเอไอเอ มีการกำหนดมาตรฐานงานวิเคราะห์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ผลงานวิเคราะห์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม

ติดตามคอลัมน์ People ฉบับเต็ม ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 ฉบับที่ 447 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi