INTERVIEW • EXCLUSIVE INTERVIEW

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

ก้าวใหม่เมืองไทยประกันชีวิต Happiness Means Everything

67 ปีที่ผ่านมาเมืองไทยประกันชีวิตได้สร้างปรากฎการณ์ความสุขครั้งใหญ่ในทุกช่วงชีวิตและไลฟ์สไตล์ของทุกคน มาถึงวันนี้กับก้าวสำคัญอีกครั้งในการปรับภาพลักษณ์เพื่อให้เข้าถึงตัวตนของเมืองไทยประกันชีวิตอย่างแท้จริง โดย สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL ผู้กล้าที่จะแตกต่างและพร้อมมอบความสุขให้กับทุกคน 

สัมผัสความทันสมัย-โปรดักส์สุดล้ำ

สาระกล่าวว่า การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของพนักงานใหม่ เพื่อให้สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้ก้าวทันความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องการความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

“ตัวอย่างเช่น แบบประกันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน โดยไม่ใช่แบบเดิมๆ ที่เน้นความคุ้มครอง หรือออมเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องเป็นแบบประกันที่ช่วยในการวางแผนทางการเงินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพที่มีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาทุกปี”

ล่าสุด บริษัทจึงได้พัฒนาแบบประกันสุขภาพ Top UP ขึ้นมาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และตอบโจทย์สำหรับกลุ่มมนุษย์เงินเดือนผู้มีรายได้ประจำที่มีสวัสดิการด้านสุขภาพ รวมถึงผู้ที่มีสวัสดิการด้านสุขภาพอยู่แล้วแต่มองว่ายังไม่เพียงพอ

“ประกันสุขภาพ Top UP เป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่ ทำให้เบี้ยประกันถูกลงกว่าแบบทั่วไป เพราะไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพื่อรับความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก ซึ่งผู้ทำประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้เท่าที่จำเป็นจากสวัสดิการหรือแบบประกันที่มีอยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องจ่ายเบี้ยในอัตราที่สูงเกินกว่าที่จำเป็นอย่างที่ผ่านมา”

นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่เพื่อรวบรวมบริการต่างๆ ของเมืองไทยประกันชีวิตไว้บนแอพพลิเคชั่นเดียวภายใต้ชื่อ MTL Smile app ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาแบบประกัน การซื้อประกัน หรือบริการต่างๆ ของบริษัท Smile Club เป็นต้น เพียงลูกค้าเข้ามาที่แอพพลิเคชั่นนี้ก็สามารถใช้บริการของ เมืองไทยประกันชีวิตได้ทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใช้งานในหลายแอพพลิเคชั่นของบริษัทอย่างที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน บริษัทยังร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อรับบริการของ Samitivej Virtual Hospital ที่ให้บริการ Teleconsultation การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านวิดีโอคอล (Video Call) ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลของสมิติเวชโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง บริการ Test @Home ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าต้องทำการตรวจเลือด จะมีบริการเจาะเลือดถึงบ้าน แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการทันที และ บริการ Medicine Delivery ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องได้รับยา

ที่สำคัญคือผู้ใช้บริการสามารถวางใจในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เพราะสมิติเวชใช้ระบบรักษาข้อมูลตามมาตรฐานสากล HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์กลุ่มของบริษัท โดยให้บริการที่ครอบคลุมการพบแพทย์แบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันของเมืองไทยประกันชีวิต เพื่อให้สามารถเคลมค่าใช้จ่ายได้ตามปกติ เสมือนการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

โดยบริษัทเริ่มโครงการนำร่องกับพนักงานของเมืองไทยประกันชีวิตเป็นลำดับแรก และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อรองรับกับลูกค้าประกันกลุ่มของบริษัทต่อไป ถือเป็นอีกหนึ่งของการต่อยอดความสุขกับนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

 ติดตามอ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ในคอลัมน์ Exclusive Interviewวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือน เมษายน 2562 ฉบับที่ 444 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศและในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi