WEALTH BEING • RETIRE RICH

เตรียมพร้อมชีวิต...อุ่นใจวัยเกษียณ

ปัจจุบันการพูดถึงเป้าหมายเกษียณและการวางแผนเกษียณอายุคงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะคนไทยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญในการมีชีวิตที่ดีหลังเกษียณมากขึ้น ซึ่งแต่ละคนก็มีเป้าหมายหมายต่างกันไป

สำหรับการมีชีวิตที่ดีแบบขั้นพื้นฐาน เป็นสิ่งที่ทุกคนคงต้องมีจุดเริ่มต้นสำคัญ คือ การมี “สุขภาพทางการเงินที่ดี” ซึ่งอาจไม่ต้องถึงกับร่ำรวยแต่ขอให้มีพอกินพอใช้ ไม่มีภาระการเงิน เพียงเท่านี้ก็น่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าได้แล้ว

และมีจะมีชีวิตที่ดีได้นั้น อีกสิ่งสำคัญคือ การมีเป้าหมาย เพราะจะได้วางแผนการเดินทางไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น ไม่ออกนอกเส้นทาง โดยจากการสำรวจ “เป้าหมายทางการเงิน” ของคนไทยใน 5-6 ปีที่ผ่านมา พบว่า คนไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายไปที่ “การใช้ชีวิตในวัยเกษียณ” มากขึ้น

นอกจากนี้ เราควรการเตรียมความพร้อมสำหรับ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ที่ประเทศไทยได้เดินมาถึงเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยจากการประเมินของ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุที่คาดว่าประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ หรือประชาการอายุ 60 ปี ขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 2561 ซึ่งเร็วกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดไว้ว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564


หากย้อนไปดูงานวิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบช่วงอายุ 40-60 ปี ในปี 2555 และช่วงอายุ 25-39 ปี ในปี 2557 จะเห็นชัดว่า คนในช่วงต้นของวัยทำงานให้ความสำคัญกับการออมเพื่อวัยเกษียณ โดยให้คะแนนอยู่ในอันดับสุดท้าย และสำหรับวัย 40-60 ปี ซึ่งยังมองว่า การออมเพื่อวัยเกษียณเป็นเป้าหมายที่สำคัญรองลงมาจากการออมเพื่อการศึกษาบุตร

แต่หลังจากภาครัฐและภาคเอกชนมีการกระตุ้นเตือนเรื่องการวางแผนชีวิต วางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณอย่างต่อเนื่อง ผลสำรวจดัชนีความสัมพันธ์พรูเด็นเชียลประจำปี 2017 พบว่ามีถึง 55% ที่เริ่มมีเป้าหมายการออมเพื่อวัยเกษียณแล้ว

ดังนั้น คนวัยทำงานในปัจจุบันที่ต้องการให้ความหวังเป็นจริง จำเป็นต้องมีการวางแผนชีวิต วางแผนการเงิน เพื่อให้ชีวิตดีในวันนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปลายทาง

และเพื่อให้มั่นใจว่า ชีวิตหลังเกษียณจะดีไม่ต่างจากก่อนเกษียณ และจะดีไปจนตลอดรอดฝั่ง เราจึงต้องหันมาจัดการกับ “ทุนเกษียณ” ที่ได้เพียรเก็บออมและลงทุนมาตลอดวัยทำงาน ซึ่งนับว่า คนเกษียณในยุคนี้มีโอกาสที่ดีมาก เพราะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เข้ามาช่วยทำให้การบริหารจัดการชีวิตวัยเกษียณทำได้ดีมากขึ้น

ทั้งผลิตภัณฑ์เงินฝากสำหรับผู้สูงอายุที่เสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเอาใจวัยเกษียณโดยเฉพาะ รวมทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ สามารถนำบ้านมาแลกเป็นเงินได้ นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อเพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีทุนประกอบอาชีพอีกด้วย


ขณะเดียวกันก็มีประกันชีวิตแบบบำนาญที่รับประกันว่า ในวัยเกษียณเราจะมีรายได้ประจำจ่ายให้สม่ำเสมอเหมือนกับข้าราชการที่มีเงินบำนาญ และบริษัทประกันบางแห่งยังรับทำ “ประกันผู้สูงวัย”

ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ แถมซื้อประกันสุขภาพได้อีกด้วย

รวมถึงผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่ออกแบบมาสำหรับวัยเกษียณที่ต้องการลงทุนให้เงินงอกเงยด้วยนโยบายการลงทุนที่หลากหลายมากกว่าแค่ฝากเงิน หรือการลงทุนตราสารหนี้ โดยมุ่งเน้นเรื่องความมั่นคงของเงินก้อนและในขณะเดียวกันยังสามารถขายหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเพื่อนำมาใช้เป็นรายได้ประจำสำหรับคนวัยเกษียณด้วย

โดยสรุปสิ่งที่มีความสำคัญในการจะเกษียณอายุอย่างมั่นในจึงเป็นการตั้งเป้าหมายและการวางแผน เพื่อให้เราสามารถบรรลุสู่การมีชีวิตที่ดีในวัยเกษียณได้อย่างมั่นใจนั่นเอง

ทั้งนี้ ในงาน Money Expo 2019 ได้มีการจัดโซน Good Living for Aging Society รับกระแส AGING SOCIETY ชวนคน ยุค“มิลลิเนียล” ตรวจสุขภาพการเงิน และเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ เน้นให้บริการข้อมูลการเงิน การลงทุน รวมไปถึงการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้มีความสุข และก้าวสู่วัยเกษียณอย่างสตรอง วันที่ 16-19 พ.ค. 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี