WEALTH BEING • PERSONAL FINANCE

4 หลุมพราง กับดักกู้นอกระบบ

เมื่อที่มีปัญหาการเงิน ขอยืมเพื่อนๆก็ไม่มีให้ ขอกู้เงินที่ไหนไม่ได้ กู้กับสถาบันการเงินก็ต้องใช้เอกสารมากมาย แถมยังใช้เวลานานกว่าจะได้เงิน เลยต้องหันไปกู้หนี้นอกระบบ เพราะไม่ยุ่งยากและได้เงินเร็ว หลายคนเลยไม่ทันได้นึกถึงผลเสียที่ตามมาจากการเงินกู้นอกระบบ

ผ่อนน้อยผ่อนนาน ดอกเบี้ยนาน


นายทุนเงินกู้นอกระบบมักใช้ ตัวเลขจำนวนน้อย หลอกล่อให้เหยื่อติดกับดัก โดยไม่ทันคิดว่าแท้จริงแล้วต้องจ่ายคืน จำนวนมาก เช่นกัน

เช่น กู้เงิน 10,000 บาท ให้ใช้คืนวันละ 150 บาท เป็นเวลา 90 วัน อาจจะมองว่าใช้คืนวันละ 150 บาท เป็นจำนวนที่พอรับได้ แต่หากลองคำนวณดูจะพบว่าเงินที่ต้องใช้คืนเท่ากับ 13,500 บาท (150 บาท x90 วัน) ซึ่งหมายความว่าเงินกู้ 10,000 บาท มีค่าดอกเบี้ย 3,500 บาท คิดเป็น 35% ของเงินกู้ (มาจาก 3,500 ÷ 10,000 บาท = 35%) และหากเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยต่อปีแล้วสูงถึง 140% ต่อปี (35% ÷ 3 เดือน) x 12 เดือน = 140%

เงินด่วนทันใจ...ใคร


เงินด่วนทันใจ หรือ สัญญาอำพรางเงินกู้ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นายทุนเงินกู้มักใช้หลอกล่อผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงิน โดยหลอกให้ผู้กู้ใช้บัตรผ่อนสินค้าหรือบัตรเครดิตซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง เพื่อนำมาแลกกับเงินกู้ที่มีมูลค่าต่ำกว่า

เช่น ซื้อสินค้ามูลค่า 26,000 บาท (ผ่อน 0.8% ต่อเดือน ระยะเวลา 10 เดือน) แลกกับเงินกู้ 20,000 บาท ผู้กู้จะต้องจ่ายให้แก่บริษัทผ่อนสินค้าหรือบริษัทบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 27,157 บาท (ค่าสินค้า 26,000 บาท และดอกเบี้ย 1,157 บาท)

เท่ากับว่าเงินกู้ 20,000 บาท ในระยะเวลา 10 เดือน มีดอกเบี้ยที่จะต้องชำระถึง 7,157 บาท คิดเป็น 36% ของเงินกู้ (มาจาก 7,157 บาท ÷ 20,000 บาท = 36%) หรือ 43% ต่อปี (มาจาก 36% ÷ 10 เดือน x 12 เดือน = 43%)

ขายฝาก...อาจลำบากมากกว่าจำนอง


เจ้าหนี้นอกระบบบางรายจะให้ลูกหนี้นำบ้านหรือที่ดินไปทำสัญญาขายฝากแทนการทำสัญญาจำนอง ถึงแม้ว่าทั้งสองวิธีจะต้องไปทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินเหมือนกัน แต่การบังคับหลักประกันมีความแตกต่างกันคือ สัญญาขายฝากจะทำให้กรรมสิทธิ์ในบ้านหรือที่ดินตกเป็นของเจ้าหนี้ตั้งแต่วันที่ทำสัญญา ซึ่งลูกหนี้จะต้องไถ่บ้านหรือที่ดินคืนภายในเวลาที่กำหนด หากช้าเพียงแค่วันเดียวบ้านหรือที่ดินนั้นก็จะตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที

โดยเจ้าหนี้ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งเรื่องฟ้องศาลเพื่อบังคับคดี ด้วยเงื่อนไขลักษณะนี้จึงทำให้นายทุนหรือเจ้าหนี้นอกระบบบางคนบ่ายเบี่ยงและหลบหน้าลูกหนี้เพื่อไม่ให้มีโอกาสได้ไถ่บ้านหรือที่ดินในเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะบ้านหรือที่ดินที่อยู่ในทำเลดีและมีมูลค่ามากกว่ายอดหนี้

รู้หรือไม่ว่า .. ไม่มีหลักประกันก็ขอกู้กับนาโนไฟแนนซ์ได้


นาโนไฟแนนซ์ หรือ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ เป็นสินเชื่อเพื่อรายย่อยที่กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย เหมาะสำหรับผู้ที่จะหาเงินเพื่อประกอบอาชีพแต่มีหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอ (เช่น ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือไม่เคยเดินบัญชีกับธนาคารและไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน (แต่สามารถให้บุคคลค้ำประกันได้) โดยขอกู้ได้จากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และ non-bank ที่ได้รับอนุญาต

คาถากันภัย...เงินกู้นอกระบบ


หยุดใช้เงินเกินตัว และเรียนรู้ที่จะจดบันทึกรายรับ รายจ่าย ประจำวัน เพื่อวางแผนการใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้และความจำเป็น

วางแผนการเงินล่วงหน้า คำนึงถึงค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ค่าเล่าเรียนลูก แล้ววางแผนทยอยออมล่วงหน้า พร้อมทั้งออมเงินเผื่อฉุกเฉินเมื่อถึงคราวจำเป็นก็สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องเพิ่งเงินกู้นอกระบบ

คิดให้ดีก่อนตัดสินใจ ก่อหนี้ ทบทวนดูกว่าจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆ หรือไม่ และจะสามารถชำระหนี้ทั้งหมดได้หรือไม่ เพราะนอกจากดอกเบี้ยจะแสนแพงแล้วนายทุเงินกู้นอกระบบก็มีวิธีทวงหนี้แบบโหดๆอีกด้วย

ศึกษารายละเอียดผู้กู้ให้ดีๆ หากต้องกู้ควรดูว่าผู้ให้กู้นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ มีเงื่อนไขการชำระเงินหรืออัตราดอกเบี้ยที่เข้าข่ายเป็นเงินกู้นอกระบบหรือไม่

ศึกษาวิธีคิดดอกเบี้ย เงินกู้นอกระบบมักคิดอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีเงินต้นคงที่ (flat rate) ซึ่งทำให้ลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เพราะดอกเบี้ยจะถูกคิดจากเงินต้นทั้งก้อน แม้ว่าจะทยอยจ่ายคืนทุกเดือนก็ตาม

เลือกเงินกู้ในระบบ จะดีกว่าหากจำเป็นต้องกู้จริงๆ เพราะนอกจากจะมีหน่วยงานภาครัฐคอยดูแลแล้ว ยังระบุดอกเบี้ยและเงื่อนไขในสัญญาชัดเจนกว่า

ใส่ใจรายละเอียดสัญญาเงินกู้ให้มาก ไม่เซ็นสัญญาในเอกสารที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ หรือวงเงินกู้ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น ได้เงินกู้ 10,000 บาท แต่ในสัญญาระบุว่ากู้เงิน 30,000 บาท

เก็บสัญญาคู่ฉบับไว้กับตัวเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ และตรวจสอบข้อความในสัญญาเงินกู้ รวมถึงดูว่าเป็นเงื่อนไขที่เราทำได้จริงๆ

ทำสัญญาจำนองแทนการทำสัญญาฝากขายหากนำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกัน เพราะการขายฝากจะทำให้กรรมสิทธิ์ของหลักประกันตกเป็นของเจ้าหนี้หากผู้กู้ไม่มาไถ่คืนหลักประกันภายในเวลาที่ตกลงกัน แต่สำหรับการจำนองหากลูกหนี้ไม่ชำระเมื่อถึงกำหนดเจ้าหนี้จะบังคับจำนองผ่านกระบวนการทางศาล

ติดตามข่าวสารเป็นประจำ เพื่อรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกง

ที่มา: สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ธนาคารแห่งประเทศไทย