NEWS UPDATE • INSURANCE

BKI มอบเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาล

นายชัย โสภณพนิช (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ขวา) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมี ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้แทนรับมอบ

เนื่องจากบริษัทเห็นความสำคัญต่อการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่วิกฤติและรุนแรงขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง พร้อมชุดอุปกรณ์ รวมจำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือร่วมใจในการสู้ภัยจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จะยังเดินหน้ามอบเครื่องช่วยหายใจ พร้อมชุดอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนครบจำนวน 30 เครื่อง ตามเป้าหมายในโครงการฯ ด้วยหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้