NEWS UPDATE • ECONOMIC

BOJ มีมติคงดอกเบี้ย -0.1% พร้อมจัดหาเงินกู้ 30 ล้านล้านเยนให้บริษัทขนาดเล็ก-กลาง

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.1% ในการประชุมฉุกเฉินวันนี้ พร้อมกับคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ที่ระดับ 0%

นอกจากนี้ ที่ประชุม BOJ ยังมีมติจัดหาเงินกู้วงเงิน 30 ล้านล้านเยนหรือ 2.79 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง พร้อมประกาศจับตาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสัญญาว่าจะดำเนินนโยบายเพิ่มเติมหากจำเป็น เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว