NEWS UPDATE • TECHNOLOGY & FINTECH

พนักงานที่ WFH 51% ยอมรับเข้าเว็บ 18+

แคสเปอร์สกี้ ได้จัดทำรายงานเรื่อง “How COVID-19 changed the way people work” ระบุว่า ผู้ที่ทำงานแบบ Work From Home (WFH) จำนวน 51%ใช้อุปกรณ์สำหรับทำงาน ในการรับชมเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ สาเหตุเพราะพนักงานเหล่านี้กำลังโดนผลกระทบเรื่องการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ที่เริ่มผสมปนเปกัน โดยพนักงาน 31% บอกว่า พวกเขาต้องใช้เวลาทำงานมากกว่าเดิม อย่างไรก็ตามพนักงาน 46% ก็บอกว่าพวกเขาได้เพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมส่วนตัวเช่นกัน

รายงานยังเผยว่าพนักงานที่ WFH ต้องเผชิญกับความยากที่จะแยกการทำงานและกิจกรรมส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องไอที โดยพนักงาน 51% ที่ยอมรับว่าเริ่มดูเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ตั้งแต่ทำงานจากที่บ้าน บอกว่าพวกเขาใช้อุปกรณ์ที่ใช้ทำงานเพื่อเปิดดูเนื้อหา18+ โดยพนักงาน 18% เปิดดูบนอุปกรณ์ที่นายจ้างจัดหาให้ และพนักงาน 33% ยอมรับว่ามีการดูเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่บนอุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้ในการทำงาน

นอกจากนี้ พนักงาน 55% ระบุว่าได้อ่านข่าวมากขึ้นกว่าเดิมเพราะต้องการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโคโรน่าไวรัส โดย 60% จากกลุ่มนี้อ่านข่าวโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ซึ่งการทำเช่นนี้อาจนำไปสู่การติดเชื้อมัลแวร์ได้ หากพนักงานไม่ระมัดระวังตรวจสอบเว็บไซต์ที่เข้าชม