PR NEWS • PR NEWS

Healthier Kids for Our Future

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เดินหน้าตอกย้ำจุดยืนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมภายใต้ชื่อ “Healthier Kids for Our Future”เป็นครั้งที่ 2 โดยมอบเงินสนับสนุนโครงการ“นม&อาหารกลางวันและอาหารว่าง + ไข่ไก่ 6 ฟอง เพื่อน้องในวันหยุดสุดสัปดาห์” ให้แก่ ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ ผู้ก่อตั้ง/ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)เป็นจำนวนเงิน 988,640 บาท พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ และมอบอาหาร เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ รวมถึงของว่างต่าง ๆให้แก่เด็ก ๆ เพื่อส่งเสริมให้น้องๆภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามพันธกิจของเครือข่ายซิกน่าทั่วโลก ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 จังหวัดสมุทรปราการ