NEWS UPDATE • ECONOMIC

ธปท. กำหนด 27 ก.ค. เป็นวันหยุดของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์