INTERVIEW • EXCLUSIVE INTERVIEW

Exclusive Interview : ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 

พลิกโฉม บสย.

เพิ่มบทบาทเข้าถึงลูกค้า

 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จนวันนี้เป็นเวลากว่า 27 ปีแล้วที่ บสย.ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ

                 ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)ให้สัมภาษณ์พิเศษ การเงินธนาคาร ว่าปี 2562 นี้บสย.ได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ โดย บสย.จะเป็นสถาบันหลักในการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

                 นอกจากนี้ บสย.ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Transformation)โดยเน้นเข้าถึงลูกค้าโดยตรงเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตลอดจนวางระบบ Automation ใหม่ทั้งองค์กร การเปลี่ยนองค์กรของบสย.เพื่อช่วย SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น 

                 “บสย.เป็นหนึ่งในฟันเฟืองการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เพราะนอกเหนือจากสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อแล้ว ยังมีบสย.ที่คอยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ซึ่ง บสย.มีบทบาทสำคัญมากเหมือนกับหน่วยงานค้ำประกันสินเชื่อทั่วโลก ที่ใช้กลไกการค้ำประกันสินเชื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”

 

Transformation บสย.

ยกระดับองค์กร-พนักงาน

                 ดร.รักษ์กล่าวว่า บสย.กำลังมีการ Transformation องค์กรเพื่อให้สามารถให้บริการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างเต็มที่ซึ่งการ Transformation บสย. เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถดำรงความคาดหวังของกระทรวงการคลังหรือผู้มีส่วนได้เสียได้อีกต่อไป โดยความคาดหวังขอกระทรวงการคลังคือการลดการพึ่งพาเงินภาครัฐและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้มากที่สุด

                 อย่างไรก็ตามปัจจุบัน บสย.ทำงานด้วยเงินงบประมาณของรัฐบาล และแม้ว่าที่ผ่านมา 27ปี บสย.จะสามารถช่วยเอสเอ็มอีได้กว่า 4 แสนราย แต่เอสเอ็มอีมีกว่า5 ล้านราย ซึ่ง บสย.ยังช่วยได้ไม่ถึง 10%โดยหลังจากการTransformation องค์กรตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้เพิ่มเป็น30% หรือ 1.5 ล้านรายภายใน 5 ปี

                 “กว่า 40% ของจีดีพีไทยมาจากเอสเอ็มอี จากเดิมที่เราเคยช่วยคนตัวใหญ่ก็หันมาช่วยคนขนาดกลางคนขนาดเล็กมากขึ้น เราจึงต้องนำตัวเองไปเจอลูกค้าเป้าประสงค์ขององค์กรในวันที่เขายังไม่ป่วยและยังมีกำลังที่จะเป็นนักรบเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย”

 

ติดตามคอลัมน์ Exclusive Interview ฉบับเต็ม ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 ฉบับที่ 451 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi