NEWS UPDATE • WHO IS WHO

เจนเนอราลี่ กรุ๊ป แต่งตั้ง “ฮากีม เบ็ญราฮีม” นั่งแท่นผู้บริหารฝ่าย GC&C ประจำประเทศไทย

Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) ประกาศแต่งตั้งนายฮากีม เบ็ญราฮีม(Hakeem Benraheem) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจพาณิชยกรรมประจำประเทศไทย(GC&C) เพื่อเสริมสร้างการเติบโตในเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาของธุรกิจของ GC&C ในประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อแอกเซิล โรสเนอร์ (Axel Roesner) ผู้บริหารฝ่ายGC&C ประจำภูมิภาคเอเชียประจำภูมิภาคเอเชีย  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นายฮากีม เบ็ญราฮีม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรสาขาบริการทางการเงิน (สาขาประกันภัยทั่วไป) จากAustralian and New Zealand Institute of Insurance and Finance หรือ ANZIIF

สำหรับ นายฮากีม มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมากกว่า17 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากการทำงานในตำแหน่งวิศวกรประเมินความเสี่ยงที่ปรึกษาด้านการออกหลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่รับประกันภัยด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด  โดยก่อนที่จะมาร่วมงานกับเจนเนอราลี่กรุ๊ปดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ดที่บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำแห่งหนึ่งและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยภายใต้คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ดของสมาคมประกันวินาศภัยไทยด้วย

นายฮากีม กล่าว่า ผมมีความยินดีและมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทีม GC&Cในประเทศไทยซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันและเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์จากทั้งด้านเทคนิคและการรับประกันภัยจะช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบโจทย์ด้านความต้องการของลูกค้าของ GC&Cได้เป็นอย่างดี

ขณะที่นายแอกเซล โรสเนอร์ผู้บริหารฝ่าย GC&C ประจำภูมิภาคเอเชีย  เปิดเผยว่า GC&C รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นายนฮากีม มาร่วมงานกับเจนเนอราลี่ กรุ๊ป และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนทีมงานGC&C ในประเทศไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในตลาดหลักในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้เจนเนอราลี่มีความภูมิใจกับผลการดำเนินงานอันโดดเด่นของทีมงานในปีที่ผ่านมาและมั่นใจว่าฮากีม จะเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกลยุทธ์ของGC&Cอย่างต่อเนื่อง และเร่งผลักดันการเติบโตของธุรกิจ GC&Cในประเทศไทย

การแต่งตั้งในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ เจนเนอราลี่ ในการเป็น ‘Lifetime  Partner’ มุ่งมั่นเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า โดยมอบประสบการณ์แด่ลูกค้าผ่านความเชี่ยวชาญและบริการที่เพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ พร้อมกันนี้ขอขอบคุณนายมาร์โค โบโวลินี่ (Marco Bovolini) สำหรับการเข้ามานำทีมเป็นการชั่วคราวและช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง