NEWS UPDATE • MUTUAL FUND

อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั้น 19 มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19

กองทรัสต์ GVREIT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วงเย็น 24 มี.ค. มีพนักงานประจำ Site Office ของบริษัทผู้เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมปิดพื้นที่เสี่ยงชั่วคราว ย้ำไม่กระทบการดำเนินงานของกองทรัสต์ 

 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทางฝ่ายบริหารอาคารปาร์คเวนเชอร์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีพนักงานประจำ Site Office ของบริษัทผู้เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ในชั้นที่ 19 ได้เข้ามาที่อาคาร และได้รับแจ้งภายหลังว่ามีอาการป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

ทันทีที่บริษัทได้รับแจ้งข่าว ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารอาคารดำเนินการปิดพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดโดยการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาเคมีทันที รวมทั้งขอความร่วมมือให้พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหยุดงานเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และได้มีการทำความสะอาดโดยการฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด ได้แก่ บริเวณล็อบบี้ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของ บันไดเลื่อน ตลอดจนพื้นที่จอดรถทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ได้มีมาตรการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิผู้เช่าก่อนขึ้นอาคารอย่างเคร่งครัดมาตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 รวมถึงการทำความสะอาดใหญ่ที่ดำเนินการเป็นประจำ ซึ่งทำครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ก่อนได้รับแจ้ง

บริษัท ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและจะปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสำคัญ