PR NEWS • PR NEWS

เฮอร์บาไลฟ์เผยผลวิจัย

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยคนไทยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเรื่องการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีแต่ความกลัวเจ็บป่วยเพราะภูมิคุ้มกันต่ำ รั้งอันดับหนึ่งปัญหาความกังวลเรื่องการสูงวัย

นายสุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ในประเทศไทย เปิดเผยถึง  ผลสำรวจการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น  ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2563 โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 5,500 คน จาก 11 ประเทศและเมือง ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และฮ่องกง  จากคำถามว่า การสูงวัยเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ตอบแบบสำรวจหรือไม่  โดยประเทศไทยมีคะแนนนำมาเป็นอันดับสองจาก 11 ประเทศ และร้อยละ 64 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยตอบว่าการสูงวัยเป็นเรื่องที่พวกเขาให้ความสำคัญ โดยมีเวียดนาม ร้อยละ 72) และนำหน้าอินโดนีเซีย (ร้อยละ 63) ในขณะที่ร้อยละ 57 ของผู้ตอบแบบสำรวจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลี่ยเห็นความสำคัญเรื่องการสูงวัย  

โดยผลสำรวจยังพบอีกว่า ไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้เริ่มเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีบ้างแล้วมากที่สุด (ร้อยละ 90) โดยร้อยละ 74 ของผู้ตอบแบบะสอบถามชาวไทยเชื่อว่าพวกเขาจะมีความสุขมากขึ้นแม้จะมีอายุมากขึ้น และเมื่อให้นิยาม การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ร้อยละ 62 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยตอบว่า การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีคือ การที่สมองได้ฝึกคิดตลอดเวลาและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม รวมไปถึง 

 • ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือเฉียบพลัน (ร้อยละ 58)
 • ยังออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 54)
 • ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระได้ด้วยตัวเอง (ร้อยละ 50)

โดยความกลัวว่าจะต้องเจ็บป่วยเพราะมีภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นปัญหาความกังวลอันดับหนึ่งเรื่องการสูงวัยสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย

 • 2 ใน 5 (ร้อยละ 42) ของผู้ตอบแบบสอบถาม กังวลว่าตัวเองจะเจ็บป่วยเพราะมีภูมิคุ้มกันต่ำลงเมื่ออายุมากขึ้น
 • 1 ใน 5 (ร้อยละ 20) กลัวว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้น้อยลงเมื่อร่างกายอ่อนแอลง
 • 1 ใน 5 (ร้อยละ 19) กังวลว่าสัญญาณที่บ่งบอกความสูงวัยจะทำให้รูปร่างหน้าตาของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ 3 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยเชื่อว่า การพูดคุยถึงเรื่องการสูงวัยอย่างทีสุขภาพดีควรเริ่มต้นเมื่อถึงอายุ 30-49 ปี โดยร้อยละ 27 ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า การสูงวัยกลายเป็นเรื่องสำคัญเมื่ออายุ 50-59 ปี และปัญหาสุขภาพสำคัญเกี่ยวกับการสูงวัยสำหรับพวกเขา มีดังต่อไปนี้ 

 • ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่อ (ร้อยละ 61)
 • ปัญหาเกี่ยวกับสมอง (ร้อยละ 42)
 • ปัญหาด้านสายตา (ร้อยละ 34)
 • ปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร (ร้อยละ 31)

ขณะที่ ร้อยละ 77 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทย เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถทำตามความฝัน เป้าหมาย และสิ่งที่พวกเขาสนใจเมื่อครั้งอายุยังน้อยได้ ทว่าร้อยละ 71 เชื่อว่าไหวพริบความเฉลียวฉลาดของพวกเขาจะถดถอยลง อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 90 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยกล่าวว่า พวกเขาได้เริ่มเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีบ้างแล้ว ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ  โดยสิ่งที่พวกเขาเริ่มทำ ได้แก่ 

 • เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น (ร้อยละ 75)
 • ออกกำลังกายให้มากขึ้น (ร้อยละ 67)
 • ทำกิจกรรมหรือมีงานอดิเรกที่ได้ฝึกฝนสมองอยู่เป็นประจำ (ร้อยละ 60)
 • รับประทานอาหารเสริมที่ช่วยส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี (ร้อยละ 56)
 • ไปตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 45)