INTERVIEW • CEO TALK

CEO Talk : สมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

สมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

 

ขึ้นแท่น One stop shop IT Services

ผนึก HPE ลุย Data Transformation

 

 

 


เป้าหมายของเราคือการเป็น One-Stop-Shop IT Servicesเราจึงลงทุนทั้งด้านบุคลากร มีการเพิ่มความรู้จากเจ้าของแบรนด์สินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทีมงานมีองค์ความรู้เชิงลึกของแต่ละแบรนด์พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าและองค์กรธุรกิจทุกระดับได้อย่างครอบคลุมในทุกโซลูชั่น

 

 

Digital Transformation เป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา หลายบริษัทมุ่งเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือเพิ่ม Productivity ให้สูงขึ้น สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที ขณะที่สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ก็ยิ่งตอกย้ำให้ทุกองค์กรเห็นถึงความสำคัญของการทำ Digital Transformation อย่างชัดเจนว่า ใครที่แตกต่างและปรับตัวได้เร็วก็จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะสูง

 

การเงินธนาคาร ได้สัมภาษณ์พิเศษ สมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ถึงภาพรวมธุรกิจ IT Distributor ยุทธศาสตร์และเป้าหมายทางธุรกิจ การเดินหน้าโปรเจ็กต์ Data Transformation เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน และการผนึกกำลังกับ HPE เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่คิดค่าใช้จ่ายแบบ Pay-Per-Use สนับสนุนการเติบโตในอนาคต

 

 

 

วางโพสิชั่นเป็น Value-Added Distributor

ก้าวสู่การเป็น One-Stop-Shop IT Services

 

สมศักดิ์ เริ่มให้สัมภาษณ์พิเศษด้วยการฉายภาพธุรกิจว่า บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด) เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้านไอทีแบบค้าส่งรายแรกๆ ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2531 ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของ วีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป ประเทศฮ่องกง ผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 48,000 ราย กระจายอยู่ในประเทศจีนไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาเมียนมา และลาว 

 

โดย วีเอสที อีซีเอส ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้านไอที ครอบคลุม 3 กลุ่มหลักคือ 1. Consumer 2. Commercial 3. Enterprise Solution ภายใต้แบรนด์ไอทีชั้นนำระดับโลกกว่า 50 แบรนด์ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างทีมที่ปรึกษา ทีมสนับสนุนการติดตั้งระบบ (Implement) และทีมให้บริการด้านไอทีสำหรับองค์กรธุรกิจ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Cloud ที่พร้อมดูแลอย่างเต็มระบบ

ด้านสัดส่วนรายได้ของ วีเอสที อีซีเอส นั้น ธุรกิจ Consumer และ Commercial เป็น 2 แกนหลักที่มีสัดส่วนรายได้มากที่สุด ราว 40%Enterprise Solution 30% และบริการด้านไอทีอีก 30% 

เราไม่อยากเป็นแค่ผู้จัดจำหน่าย ทำหน้าที่ขายส่งทั่วไป แต่ต้องการพัฒนาตนเองให้อยู่ในโพสิชั่นแบบ Value-Added Distributor แน่นอนว่า หาก Reseller มีประสบการณ์ก็สามารถทำเองได้ แต่หากไม่มี เรามีทีมงานพร้อมช่วยเหลือเต็มที่ เพราะเราต้องการรองรับความต้องการของ Reseller ให้ได้ทุกมิติ

 

สมศักดิ์กล่าวว่า ความท้าทายของธุรกิจ IT Distributor ในเวลานี้คือ การเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศไทย และจะต้องสามารถกระจายสินค้าไปยัง Reseller ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่ วีเอสที อีซีเอส ดูแลสินค้ามากถึง 50 แบรนด์ และส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ระดับโลก จึงต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร จัดการสินค้าให้เพียงพอ และยังต้องมีระบบ Finance ที่รองรับหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาด ซื้อครั้งเดียว การเช่าใช้ หรือการจ่ายแบบผ่อนชำระ เพื่อให้ Reseller มีความคล่องตัวในการทำธุรกิจมากที่สุด

 

เป้าหมายของเราคือ การเป็น One-Stop-Shop IT Services เราจึงลงทุนทั้งด้านบุคลากร มีการเพิ่มความรู้จากเจ้าของแบรนด์สินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทีมงานมีองค์ความรู้เชิงลึกของแต่ละแบรนด์พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าและองค์กรธุรกิจทุกระดับได้อย่างครอบคลุมในทุกโซลูชั่น ตั้งแต่การรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน การเขียนโครงการ Sizing & Architect design จนถึงการส่งมอบงานและปิดโครงการ  นั่นจึงทำให้ วีเอสที อีซีเอส มีความแตกต่างจาก IT Distributor รายอื่น และยังเป็นการเตรียมพร้อมขยายความสำเร็จออกไปสู่สำนักงานสาขาในประเทศกลุ่ม CLM ในอนาคตด้วย” 

 

นอกจากการเตรียมความพร้อมแล้ว ยังมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้านที่สนับสนุนให้ วีเอสที อีซีเอส ก้าวสู่การเป็น One-Stop-Shop IT Services คือ 

 

         1. การมีสินค้าที่ดี หลากหลาย มากกว่า 50 แบรนด์ และยังเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความต้องการของตลาดสูง 

         

         2. การมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ธนาคารจึงให้การสนับสนุนอย่างดี ส่งผลให้มีต้นทุนในการบริหารงานถูกลง 

 

          3. วีเอสที อีซีเอส เป็นองค์กรที่มีพนักงานระดับผู้บริหารที่ร่วมงานกับองค์กรมาอย่างยาวนาน ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจ เข้าใจในคู่ค้า เพราะตลอด 33 ปีในธุรกิจ IT Distributor ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาถึงตรงนี้ นับตั้งแต่ปี 2017 วีเอสที อีซีเอส ก็เติบโตมาตลอด และสามารถผ่านพ้นทุกวิกฤติที่เข้ามาได้อย่างดี

 

สมศักดิ์กล่าวต่อว่า วีเอสที อีซีเอส ยังมีวิสัยทัศน์ในการขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วย เพราะปัจจุบัน เทรนด์ของรถไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมองว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้ารถยนต์ไฟฟ้าจะได้รับความนิยมสูงมาก แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น วีเอสที อีซีเอส เชื่อว่าภายใน 5 ปีข้างหน้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นสิ่งที่มาก่อน

 

เราเปิดธุรกิจใหม่ ด้วยการเป็นผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 2 แบรนด์คือ Thomas และ iMotor ตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น เราเชื่อว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นจะต้องบูมอย่างแน่นอน แต่ภายใน 5 ปีจากนี้ สิ่งที่จะมาก่อนคือ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แล้วรถยนต์ไฟฟ้าถึงจะตามมา เพราะตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังมีปัญหาเรื่องระยะเวลาการชาร์จไฟฟ้าที่นานเกินไป หากสามารถทำได้ในเวลา 20-30 นาที รถยนต์ไฟฟ้าก็จะเกิดขึ้นได้เร็ว

 

โดยตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดต่างจังหวัด เช่น ตาก สุรินทร์ และนครปฐม ส่วนจังหวัดอื่นๆ เริ่มมียอดขายเข้ามาบ้างแล้ว และมีแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างดี ส่วนตลาดรถยนต์ไฟฟ้านั้น วีเอสที อีซีเอส มองเรื่องการทำตลาดกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้า แบตเตอรี่ และยังมองถึงการจับมือกับพันธมิตรหลายๆ รายเพื่อเป็นผู้ให้บริการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าตามอาคารต่างๆ ด้วย

 ลุยโปรเจ็กต์ Data Transformation

เปลี่ยนระบบงานพร้อม Go Digital 

 

สมศักดิ์กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 นับเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญอย่างมาก ในการผลักดันให้องค์กรธุรกิจทุกอุตสาหกรรมต้องมีการขับเคลื่อนโครงการ Digital Transformation โดย วีเอสที อีซีเอส ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างเข้มข้น มีการขับเคลื่อนโครงการที่เรียกว่า “Data Transformation” เพื่อโยกข้อมูลในระบบทั้งหมดขึ้นสู่ออนไลน์ ถือเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ ที่นำรูปแบบการทำงานที่มีมานานกว่า 30 ปี ขึ้นไปรันบนระบบ Cloud เพื่อเพิ่ม Productivity ให้สูงสุด

 

วีเอสที อีซีเอส ยังมองเห็นเทรนด์จากการเป็น IT Distributor ด้วยว่า แม้สภาพเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี ในภาพรวมแล้วตลาดไอทีก็ยังสามารถพยุงตัวได้ แม้ว่าจะไม่ได้เติบโตระดับ 2 หลัก แต่มุมมองที่เห็นชัดเจนคือ การที่ไอทีได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถเพิ่ม Productivity ในการทำงาน และถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรจะต้องมีในขณะนี้ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ผู้คนระมัดระวังในการใช้ชีวิต บทบาทของไอทีก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีก

 

วีเอสที อีซีเอส ขับเคลื่อนโครงการ Data Transformation ด้วยการนำข้อมูลทุกอย่างขึ้นสู่ออนไลน์ทั้งหมด ผู้บริหารทุกคนจะสามารถบริหารจัดการบุคลากรของตัวเองได้แบบเรียลไทม์ เห็นภาพการทำงานที่กว้างและชัดเจนขึ้น เราได้ยกเลิกโครงการขยายสำนักงานแห่งใหม่ เพราะมองว่าไม่มีความจำเป็นอีกแล้ว หลังจากที่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยการทำ Data Transformation ยิ่งเมื่อเจอกับการระบาดของ Covid-19 ยิ่งชัดเจนมากว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น

 

โปรเจ็กต์ Data Transformation ช่วยให้ วีเอสที อีซีเอส สามารถจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำข้อมูลในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเบิกจ่าย วันเข้างานของพนักงานขึ้นระบบ Cloud เพื่อให้ผู้บริหารทุกคนสามารถเห็นข้อมูลในมุมมองที่กว้างขึ้น และมีเวลาพอที่จะเน้นในด้านการวางแผนงาน

สมศักดิ์ยอมรับว่า การทำ Data Transformation มีความท้าทายสูง เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนสำรองฉุกเฉิน จึงต้องลงมาขับเคลื่อนโปรเจ็กต์นี้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่ขั้นวางแผน การจัดการข้อมูล การลงทุนซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ โดยเปิดให้แผนกต่างๆ แจ้งความต้องการเข้ามาว่าต้องการบริหารทีมงานลักษณะใด ก่อนจะให้ทีมงานพัฒนาระบบขึ้นมา กระบวนการเหล่านี้ค่อนข้างซับซ้อน แต่หากมองในด้านการลงทุนนั้นถือว่าคุ้มค่ามาก เพราะตั้งแต่เริ่มโปรเจ็กต์นี้ใช้เงินลงทุนไปเพียง 3 ล้านบาทเท่านั้น

 

การวางแผนที่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ต้องเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี ตีโจทย์ธุรกิจให้แตก รู้จุดแข็งขององค์กรชัดเจน และต้องส่งเสริมสิ่งที่มีอยู่ได้โดยที่ไม่ได้หักล้างวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิม สามารถยืดหยุ่นให้บุคลากรทำงานได้สะดวกขึ้น องค์กรก็ต้องรับฟังมากขึ้น แล้วพนักงานจะพร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจให้ก้าวไปอย่างมั่นคง

 

 

 

ผนึก HPE สร้างอินฟราฯ Pay-Per-Use

หนุนการเติบโตธุรกิจในอนาคต

 

สมศักดิ์กล่าวว่า อีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ คือการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถสนับสนุนการเติบโตตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กร โดย วีเอสที อีซีเอส ซึ่งมีประสบการณ์และอยู่ในตลาดไอทีมายาวนาน เมื่อถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ได้เลือกเป็นพันธมิตรกับ Hewlett Packard Enterprise ประเทศไทย (HPE) โดยการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเดิมทั้งหมด ให้กลายเป็น Hybrid Cloud ที่คิดค่าใช้จ่ายแบบ Pay-Per-Use ด้วยบริการ HPE GreenLake

ในอดีต วีเอสที อีซีเอส ลงทุนฮาร์ดแวร์โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเองทั้งหมด เพราะเป็น Distributor จึงทำให้ได้ราคาถูก แต่ปัจจุบันมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิด Productivity สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งการเปลี่ยนกระบวนการทำงาน โดยยังคงประสิทธิภาพสูงสุดเอาไว้ จะต้องมั่นใจว่าเทคโนโลยีหลังบ้านต้องพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ซึ่ง HPE GreenLake ตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี

 

เราร่วมมือกับ HPE ในการ Implement ระบบ Check-in online และรันทุกอย่างบน HPE GreenLake โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี 2022 จะประกาศยกเลิกระเบียบการเข้างานตามเวลา เพื่อให้พนักงานมีอิสระในการทำงานมากขึ้น สอดรับกับวิถีชีวิตแบบ New Normal และจะวัดประสิทธิภาพการทำงานจาก Productivity โดยดูจากรายงานการทำงานบนระบบแทน

 

สมศักดิ์กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกใช้ HPE GreenLake เพราะระบบไอทีของ วีเอสที อีซีเอส ถือเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท และจะหยุดชะงักไม่ได้ เนื่องจากต้องดูแลสินค้ามากกว่า 50 แบรนด์ มี Part Number มากกว่า 10 ล้าน Part Number ดังนั้น จึงต้องการระบบไอทีที่อยู่ในประเทศ สามารถควบคุมได้ ประกอบกับ วีเอสที อีซีเอส เป็นพันธมิตรกับ HPE มายาวนาน จึงตัดสินใจเปลี่ยนระบบเก่าเป็น HPE GreenLake ทั้งหมด และยังสามารถสร้างดาต้าเซ็นเตอร์สำรองแห่งที่ 2 เพื่อทำงานแบบ 24x7 ได้อีกด้วย

 

บริการ HPE GreenLake ยังสามารถขจัดปัญหาเรื่องการดูแลระบบได้อย่างมาก โดยในระบบเดิมนั้น หลายองค์กรอาจประสบปัญหาด้านการต่อสัญญา Maintenance Service Agreement (MA) ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาภายหลัง แต่การใช้ HPE GreenLake จะทำให้ปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดขึ้น เพราะ HPE จะดูแลให้ทั้งหมด

เราเลือกใช้ HPE GreenLake เพราะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ให้กลายเป็น Utility ที่คิดค่าใช้จ่ายตามการใช้จริง เพิ่มหรือลดทรัพยากรไอทีได้ตามต้องการ ไม่จำเป็นต้องจัดซื้อเร่งด่วนเพื่อนำมาติดตั้งใช้งาน ไม่ต้องกังวลเรื่อง Capacity ที่จำกัดจากการซื้อครั้งแรก และไม่ต้องห่วงเรื่องการต่อสัญญา MA ทั้ง 2 เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรที่เคยลงทุนระบบไอทีด้วยตัวเอง

 

สมศักดิ์กล่าวต่อว่า บริการ HPE GreenLake ยังช่วยให้องค์กรไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนก้อนโต เพราะโมเดลค่าใช้จ่ายถูกคิดตามการใช้งานจริง ตัวอย่างเช่น ในอดีตมีการลงทุนระบบ ERP ด้วยงบประมาณราว 30 ล้านบาท ได้เครดิต 30 วันในการชำระ แต่เมื่อเป็น HPE GreenLake ซึ่งคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ทำให้องค์กรไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว แต่สามารถนำวงเงินที่เหลือไปบริหารเพื่อสร้างให้เกิด Productivity สูงสุดได้ ซึ่ง วีเอสที อีซีเอส เชื่อว่า HPE Greenlake สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 ติดตามคอลัมน์ CEO Talk ได้ในวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 472 

ในรูปแบบดิจิทัล :  https://goo.gl/U6OnIi  Shopee : https://bit.ly/3xvjpM