INTERVIEW • SPECIAL INTERVIEW

Special Interview : จุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จุมพล สายมาลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (Principal)


บลจ.พรินซิเพิล

เคียงข้างทุกการลงทุน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

แน่นอนว่าการแข่งขันมีไม่หยุดหย่อน ทุก บลจ.จะมีแนวคิดใหม่ๆ
 มาแข่งกัน พรินซิเพิล มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดี และสร้างสิ่งดีๆ ให้กับอุตสาหกรรมกองทุน สุดท้ายแล้ว  ลูกค้าจะใช้บริการของบริษัทไหนก็ตามพวกเขาควรจะได้ Live Their Best Lives

ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้ทุกคน “Live Their Best Lives” ของ Principal Financial Group กับความมุ่งมั่นในการช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาว พร้อมสร้างสรรค์ ปกป้อง และทำให้สุขภาพทางการเงินเติบโตตลอดทุกช่วงชีวิตของทุกคน

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ และการบริหารสินทรัพย์ (Retirement and Asset Management) พรินซิเพิล พร้อมสร้างความก้าวหน้าด้านการเงินไปสู่อนาคตทางการเงินที่มั่นคงให้กับลูกค้าทุกระดับรายได้และพอร์ตโฟลิโอผ่านนวัตกรรมและเครื่องมือการลงทุนที่ใช้ได้จริง และการลงทุนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ธุรกิจยังต้องเดินหน้า การลงทุนก็ต้องหาโอกาสเพื่อให้เงินได้ทำงานท่ามกลางความผันผวนที่มีอยู่จากโควิด-19 ซึ่งโลกอยู่กับไวรัสวายร้ายตัวนี้มานานถึง 8 เดือนแล้ว เช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ที่แม้ในช่วงโลกล็อกดาวน์ บริษัทก็ไม่ได้ล็อกดาวน์หรือหยุดพัฒนาธุรกิจทั้งงานหน้าบ้าน และหลังบ้าน เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และนักลงทุน

หลังคลายล็อกดาวน์ ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ จุมพล สายมาลาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.พรินซิเพิล ได้ให้โอกาสกองบรรณาธิการ การเงินธนาคาร สัมภาษณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองถึงสถานการณ์ลงทุนตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา และแนวโน้มในระยะถัดไป รวมถึงทิศทางและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของ บลจ.พรินซิเพิล  ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัวช่วยเพื่อให้บริการนักลงทุน

 

ทยอยเสริมทัพบุคลากรสายเทคฯ 

เราพยายามเปลี่ยนประชากรของพรินซิเพิลให้มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม ล่าสุดบุคลากรของเราซึ่งมีกว่า 100 คน เราเพิ่มมนุษย์สายเทคฯ (สายเทคโนโลยี)เข้ามาแล้ว 4-5 คน และจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆจุมพล กล่าวตอนหนึ่งขณะให้สัมภาษณ์เรื่องการปรับองค์กรเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล โดยมีเป้าหมายว่า 10 ปีข้างหน้า สัดส่วน 25% ของ AUM จะมาจากช่องทางดังกล่าว       

ทั้งนี้ บลจ.พรินซิเพิล วางแผนงานการสร้างทีม Digital Business Innovation เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าใน 2 ด้าน ดังนี้

      จัดตั้งหน่วยงาDigital Business Innovation
ซึ่งครอบคลุมงานด้าน Customer Experience และ Digital Marketing & Corporate Communication เพื่อพัฒนาการบริการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า โดยครอบคลุมงาน 2 ด้าน ดังนี้

               - Customer Experience มีหน้าที่ดูแล User Experience และ User Interface ในส่วนของแอปพลิเคชั่น และดูแลในส่วนของ Voice Of Customer Survey เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า ในการทำแอปพลิเคชั่น ต้องการรู้ดีไซน์ การใช้งานของแอปพลิเคชั่นเป็นอย่างไร จึงต้องทำ Voice Of Customer Survey โดยทำทั้ง Online และ Offline พอได้ผลออกมาจึงทำการวิเคราะห์ (Data Analytics) ในส่วนที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

               - Digital Marketing & Corporate Communication ดูแลในส่วนของ Branding กระจายทั้งในส่วน Online และ Offline ทั้งช่องทาง Facebook Youtube Line Official ใน Social Media ทั้งหมด เพื่อให้นักลงทุนได้รับรู้ถึง Brand 
เข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น และลงทะเบียนเข้าใช้งาน โดยเบื้องหลังมี Robotic Process Automation (RPA) โดยสามารถดึงข้อมูลเพื่อมาคำนวณ Process ของงานหลังบ้าน หรือ Back Office ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องใช้คน เท่ากับว่าสามารถขยายธุรกิจได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มบุคลากร

               - Voice of Customer Survey เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชั่น (PVD App และ Principal TH App) เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง การให้บริการของแอปพลิเคชั่นทั้งทางด้าน ของ User Experience, User Interface
และขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น

 

เปิดตัวแอปพลิเคชั่น

สำหรับลูกค้ากองทุนรวม-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ล่าสุด พรินซิเพิล เปิดตัว 2 Mobile Applications สำหรับลูกค้ากองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสามารถลงทุนและติดตามการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา หรือ “Any Time, Any Where”

1. แอปพลิเคชั่น Principal TH สำหรับลูกค้ากองทุนรวม ซึ่งได้เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม 2563 มีจำนวนดาวน์โหลด 8,831 (ณ 31 กรกฎาคม 2563)


Function หลัก : เปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลย

                            แนะนำกองทุนที่เหมาะกับลูกค้า (เลือกกองทุนตามคะแนนความเสี่ยงของลูกค้า)

                            ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ติดตามพอร์ตการลงทุน

                             ติดตามข้อมูล ผลการดำเนินงาน และ NAV ของกองทุน

พร้อม Campaign ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการ* กับ 3 กองทุน เมื่อลงทุนผ่านแอปพลิเคชั่น Principal TH

        1) กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม PRINCIPAL iDAILY ประเภทหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E)

        2)  กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ PRINCIPAL SET50 ประเภทหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E)

        3)  กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม PRINCIPAL iGOLD ประเภทหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E)

*จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


2. แอปพลิเคชั่น Principal Provident Fund แอปพลิเคชั่น สำหรับลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม 2562 มีจำนวนดาวน์โหลด 7,283 ครั้ง (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)


Function หลัก : ติดตามมูลค่า NAV และอัตราผลตอบแทน YTD  
ของสมาชิก

                            สับเปลี่ยนแผนการลงทุน

                            เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม

                            ดูข้อบังคับกองทุนและรายละเอียดการลงทุน

                            วางแผนการการเกษียณด้วยโปรแกรม Plan WISE 
Retire WELL


สร้าง Brand awareness ของ Principal

ภายใต้ แนวคิด “By Your Side   เคียงข้างทุกการลงทุน” เมื่อพูดถึงจุดเด่นของ บลจ.พรินซิเพิล จุมพลกล่าวชัดว่า คือ Product and Solution  ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ โดยเห็นได้จากรางวัลที่ได้รับ การสร้างผลตอบแทนที่ดีของกองทุน และมีเครือข่ายข้อมูลจากทั่วโลก อีกทั้งการเข้าถึงข้อมูลและการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง และมี Data Analytic ที่จะวิเคราะห์และเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้

แน่นอนว่าการแข่งขันมีไม่หยุดหย่อน ทุก บลจ.จะมีแนวคิดใหม่ๆ มาแข่งกัน มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดี และสร้างสิ่งดีๆ สุดท้ายลูกค้าจะใช้บริการของ บลจ. ไหนก็ตามเขาจะได้ Live Their Best Lives’”

สำหรับ บลจ.พรินซิเพิล มี 2 จุดเด่น ได้แก่

       1. Global Brand คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ระดับโลก ด้วยความรู้และประสบการณ์จาก Principal Financial Group
กับทีมงานในประเทศไทยที่เข้าใจความต้องการของคนไทย และ

        2.การได้รับรางวัลต่างๆ ที่สะท้อนถึงความทุ่มเทในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ถือเป็นความภาคภูมิใจในรางวัลที่บริษัทได้รับ(Awards and Recognitions)

 

ครึ่งปีแรกของพรินซิเพิล

ดีกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม

สำหรับภาพรวมการทำธุรกิจในครึ่งปีแรกของ บลจ.พรินซิเพิล และช่วงที่เหลือของปี 2563 จุมพลกล่าวว่า ในไตรมาสแรก ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี กระทั่งปลายเดือนมีนาคม ทั่วโลกต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิด-19  ส่งผลให้ธุรกิจมีการชะลอตัวลงไปบ้างเช่นเดียวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมกองทุน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาสถานการณ์ค่อยๆ เริ่มดีขึ้น

โดยครึ่งปีแรก บลจ.พรินซิเพิล มีเงินไหลเข้าจากนักลงทุนสถาบันมากขึ้น ทั้งประกันฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์  แสดงให้เห็นว่าถึงแม้โดยภาพรวมตลาดจะมีความกังวลจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้การลงทุนทั่วโลกผันผวน แต่มีอีกธุรกิจที่คอยเกื้อหนุน

มองว่าปี 2563 นี้ไม่ได้เลวร้ายนัก คาดว่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ของบริษัทจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 1.4-1.5 แสนล้านบาท ส่วนครึ่งปีแรกลดลง 4% หรือมี AUM ที่ประมาณ 1.4 แสนล้านบาท โดยยังไม่กล้ามองว่าในปีนี้จะโตเท่าไร เพราะสถานการณ์โควิด-19 น่าจะยังไม่จบง่ายๆ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากมอร์นิ่งสตาร์ฯ รายงานว่า อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2563 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.8 ล้านล้านบาท ลดลง 10.3% จากสิ้นปี 2562 

 

หาโอกาสลงทุนต่างประเทศ

เพิ่มทางเลือกลูกค้ากระจายความเสี่ยง

เมื่อถามถึงทิศทางการออกกองทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้ จุมพลกล่าวว่า บลจ.พรินซิเพิล มีนโยบายออกกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นของธุรกิจประเภทคราวด์ (Cloud) ทั้งนี้ แม้ในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่อนข้างมาก แต่เชื่อว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว ดังนั้น แนะนำให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

สำหรับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บลจ.พรินซิเพิล ได้ออกกองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค หรือ Principal Global Education Tech Fund (PRINCIPAL GEDTECH)  มีนโยบายลงทุนในหุ้นนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา Education Technology หรือ ‘EdTech’ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากการระบาดของโควิด-19 ได้กลายเป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญต่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่การศึกษาอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงจากการเรียนในห้องเรียน สู่การนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลมาเพื่อการศึกษา

 

พฤติกรรมคนแต่ละช่วงวัย

กับโอกาสขยายฐานลูกค้ากองทุนรวม

นอกจากนี้ จุมพลยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจถึงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่กับโอกาสการขยายธุรกิจของอุตสาหกรรมกองทุนรวมว่า พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่จะลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น และคาดว่าหลังจากนี้อีก 5 ปี คนกลุ่มนี้จะเติบโตขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าคนที่มีช่วงอายุ 35-55 ปี พบว่าในปัจจุบันยอมรับและเชื่อเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ คนกลุ่มนี้น่าจะซื้อกองทุนมากที่สุด เพราะมีกำลังเงิน มีความรู้ และเข้าใจเรื่องดิจิทัลมากขึ้นแล้ว

โดยเมื่อวิเคราะห์จากกลุ่มข้อมูลของลูกค้า ที่โสด และ สมรส พบว่า กลุ่มคนที่เป็นโสดตั้งแต่อายุ 35 ปีลงมา จะมีการลงทุนถึง 60% ในขณะที่กลุ่มอายุเดียวกัน และที่แต่งงานแล้ว มีการลงทุนเพียง 20% เนื่องจากคนที่แต่งงานแล้วจะมีภาระครอบครัวมากกว่าคนโสด

สำหรับกลุ่มคนที่อายุ 35 ขึ้นไปที่แต่งงานแล้ว พบว่าจะลงทุนมากกว่ากลุ่มคนโสดที่มีอายุ 35 ปี  เนื่องจากภาระครอบครัวลดลงแล้ว เป็นพฤติกรรมที่เห็นได้จากฐานข้อมูลที่เห็นพฤติกรรมและเข้าใจลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้

 

โครงการ CSR 

กิจกรรมเพื่อสังคม ของ Principal

บลจ.พรินซิเพิล ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิพรินซิเพิลแห่งสหรัฐอเมริกาที่เป็นสำนักงานใหญ่ ในการให้โอกาสกับคนไทยเพื่อเรียนรู้เรื่องการลงทุนมากขึ้น ภายใต้แนวคิด Learn More, Earn More, Save More ในการให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนระยะยาว ที่มาพร้อมกับเครื่องมือการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถได้รับผลตอบแทนที่ดี ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม  (CSR)

       เดือนกุมภาพันธ์ 2563 : บริจาคคอมพิวเตอร์ที่ยังอยู่ในสภาพดี พร้อมสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ ให้กับ มูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ และโรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา ในอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนต่อไป

        เดือนพฤษภาคม 2563 : ได้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ภายใต้โครงการ ‘The Principal Giving Chain’ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของ Principal Financial Group® และ Principal Foundation ที่มีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มพรินซิเพิลในประเทศต่างๆ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและจัดหาอาหารมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ โดยในประเทศไทย บลจ.พรินซิเพิล ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ ‘Chef Charity กับสถาบันการแพทย์ จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสู้โควิดซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับไวรัส COVID-19 อยู่ในขณะนี้รางวัลพิสูจน์ความสำเร็จ

        • รางวัล Morningstar Thailand Fund Awards
บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ (Best Fund House – Domestic Fixed Income)
โดยเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

        •  ในปี 2018 ได้รับรางวัลกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Best Thai Equity Large-Cap Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ และ ได้รับรางวัล กองทุนหุ้นระยะยาว (Best Long-Term Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว


Money & Banking Magazine Awards

        • Best Fixed Income Fund 2019 Principal Fixed Income Fund

        • Best Fixed Income Fund 2018  Principal Fixed Income Fund

        • Best Thai Equity Large-Cap Fund 2017 Principal  Enhanced Equity Fund

        • Best Global Asset Allocation Fund 2017 Principal Global Allocation Fund

 

Morningstar Thailand Fund Awards

        • Best Fund House – Domestic Fixed Income 2020

        • Best Fund House – Domestic Fixed Income 2019

        • Best Fund House – Domestic Fixed Income 2018

        • Best Thai Equity Large-Cap Fund 2018 Principal Enhanced Equity Fund

        • Best Long-Term Equity Fund 2018 Principal Long-Term Equity Fund


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รางวัลชนะเลิศประเภท Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท  3 ปีติดต่อกัน (2560-2562) จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Quality of Products :  เรามีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โดดเด่น 


กองทุนรวม Mutual Fund

กองทุนตราสารหนี้ :  กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัสPRINCIPAL DPLUS

กองทุนผสม :  กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม PRINICPLA iBALANCED

กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก : กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม PRINCIPAL iPROP

กองทุนรวมต่างประเทศ :  กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ PRINCIPAL GOPP

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
ติดตามคอลัมน์ Special Interview  ได้ในวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกันยายน 2563 ฉบับที่ 461 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศและในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi

หรือช้อปออนไลน์ที่ Shopee : https://shopee.co.th/shop/92758388/search?shopCollection=28050983