INTERVIEW • YOUNG MILLIONAIRES

Young Millionaire : พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด

พชร อารยะการกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด

สร้างธุรกิจจากโอกาสที่มองเห็น

สู่ที่ปรึกษา Digital Transformation

 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด หรือ Bluebik Group ก่อตั้งเมื่อปี 2556 โดยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้การบริหารของพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัดอดีตหนึ่งในที่ปรึกษาที่มี Performance ดีที่สุดใน Boston Consulting Groupนอกจากนี้ ยังเคยเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีของ PwC Consulting ที่ได้รับการโปรโมตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของPwCผู้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ปรึกษา Digital Transformation ในประเทศไทย

เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

รุกปรึกษา Digital Transformation

พชรเล่าว่า เมื่อ 6-7 ปีที่แล้วได้เล็งเห็นถึงโอกาสของการทำธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาที่เน้นการให้บริการเกี่ยวกับDigital Transformation ที่มีความเหมาะสมกับคนไทย จึงรวมตัวกับเพื่อนๆ ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ปรึกษาและมีฐานลูกค้าในธุรกิจทางการเงินเปิดบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และเพิ่มอัตราการเติบโตให้องค์กรธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทได้เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำและธนาคารในประเทศไทยเกือบทุกแห่งโดยให้บริการ5 ประเภท ได้แก่

1. Management Consulting การให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำดิจิทัลมาเสริมทัพให้กับองค์กร สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และเพิ่มอัตราการเติบโตให้กับธุรกิจได้โดยบริษัทจะสร้างแผนธุรกิจให้ลูกค้า หลังจากนั้นลูกค้าจะนำแผนธุรกิจนี้ไปใช้เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานต่อไป

 2. Innovation and Design Consulting การออกแบบคำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ โดยบริการนี้จะนำคำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในข้อ 1 มาออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมา เช่น การออกแบบลักษณะการใช้งาน การออกแบบ User Interface หรือ UI และ User Experience หรือ UX การออกแบบ Prototype รวมถึงการออกแบบพิมพ์เขียวการบริการ(Service Blueprint) เป็นต้น

 3. IT Consulting and Implementation การให้บริการจัดทำระบบ เมื่อลูกค้ามีแผนและผลิตภัณฑ์การออกแบบแล้ว บริการนี้จะทำให้เกิดระบบขึ้นมา ซึ่งบริษัทมีทีมโปรแกรมเมอร์และทีมนักวิเคราะห์ที่ชำนาญ เพื่อสร้างซอฟแวร์และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะ

4. Strategic PMO (Program Management Office) การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่เชิงกลยุทธ์ โดยเป็นบริการที่ออกแบบแผนเพื่อดำเนินไปตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะสั้น 2-3 ปี เช่น การให้บริการบริหารจัดการในระยะเริ่มต้นสำหรับบริษัทที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีทีมเป็นศูนย์กลางเพื่อขับเคลื่อนโครงการ โดยส่วนใหญ่มักจะจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความชำนาญอยู่แล้วดำเนินโครงการ

 5. Big Data Consulting บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ โดยเป็นบริการที่มีการจัดการข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น นำข้อมูลที่ลูกค้ามีไปสร้าง Recommendation Engineเพื่อทำให้รายได้เพิ่มขึ้นได้

“จุดแข็งของ บลูบิค กรุ๊ป คือการเป็นบริษัทที่เน้นให้คำปรึกษาด้านDigital Transformation โดยเฉพาะ ซึ่งบุคลากรของเรามีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นทั้งเรื่องธุรกิจและเรื่องไอทีเทียบเท่าบริษัทต่างชาติ และบุคลากรส่วนใหญ่เติบโตในประเทศไทย ทำให้มีความเข้าใจนิสัยคนไทยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทก็มีความสามารถในการแข่งขันเรื่องราคาด้วย เนื่องจากไม่มีบริษัทแม่หรือ Headquarter ในต่างประเทศ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดได้”

ติดตามคอลัมน์ Young Millionaire  ฉบับเต็ม ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ฉบับที่ 454 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi