NEWS UPDATE • IPO

หุ้นไอพีโอหนีโควิด-19

หุ้นไอพีโอหนีโควิด-19 สยามราชธานี เลื่อนโรดโชว์กรุงเทพฯ หากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามราชธานี ( SO) ผู้ประกอบธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจร (Outsourcing Services)  เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้น ได้ตัดสินใจเลื่อนการนำเสนอข้อมูลนักลงทุน (โรดโชว์) ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะจัดในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกไปก่อน

ทั้งนี้ เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนไม่เอื้ออำนวย ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ COVID-19 โดยหากสถานการณ์ต่างๆ และบรรยากาศการลงทุนดีขึ้น บริษัทฯ ก็พร้อมเดินหน้ากลับมาจัดโรดโชว์อีกครั้ง 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ได้นำเสนอข้อมูลนักลงทุน (โรดโชว์) ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งหมด 2 จังหวัด โดยเริ่มที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นแห่งแรกในวันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตามด้วย จ.เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการโรดโชว์ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในพื้นฐานทางธุรกิจของ SO 

ทั้งนี้ SO มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.42 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นขายให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 76.5 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจำนวน ไม่เกิน 8.5 ล้านหุ้น บริษัทจะนำเงินใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ  เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมทั้งนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน