THE GURU • BUSINESS LAW

สูตร 6C กับละคร "เลือดข้นคนจาง"MB442

บทความโดย: ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

                            ในช่วงที่ละครโทรทัศน์ "เลือดข้นคนจาง" ออกอากาศ มีการพูดถึงข้อพิพาทของธุรกิจครอบครัวและเรื่องกงสีเป็นช่วงเดียวกับที่ผมกำลังปรับปรุงหนังสือ "การวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน" เพื่อจัดทำเป็นหนังสือเล่มใหม่ ชื่อ "สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทยเพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน" ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำลังจัดพิมพ์ที่จะออกจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ผมจึงขออนุญาตนำบทสรุปในหนังสือเล่มใหม่มาวิเคราะห์เพื่อให้ทันสมัยกับสถานการณ์ในหนังสือเล่มใหม่นี้ผมได้เขียนสูตรสำเร็จความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทยมี 6C ที่จะสรุปได้ดังนี้

                            1. Corporate Structure การจัดให้โครงสร้างบริษัทและการถือหุ้นที่ดีและเหมาะสม

                            2. Compensation การจัดให้มีวิธีการแบ่งปัน ผลประโยชน์ค่าตอบแทน ที่เป็นธรรม

                            3. Communication การจัดให้มีกระบวนการสื่อสารระหว่างกันอย่างจริงใจและมีเหตุผล

                            4. Conflict Resolution การจัดให้มีกลไกการแก้ไขข้อขัดแย้ง

                            5. Care &Compassion การอบรมให้ครอบครัวเอื้ออาทรและความกรุณาระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว และผู้มีส่วนได้เสีย

                            6.Change การเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิดและการดำเนินธุรกิจ

                            ผมคิดว่าถ้าหากเรานำสูตรสำเร็จ 6C นี้ลองมาประยุกต์เข้ากับละครโทรทัศน์เรื่องเลือดข้นคนจางที่เป็นที่กล่าวขวัญกันในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2561) ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านว่าสูตรสำเร็จนี้จะใช้ได้กับเรื่องธุรกิจครอบครัวได้อย่างไร

                            ความจริงเนื้อหาของละครโทรทัศน์เรื่องนี้ส่วนหนึ่งแสดงถึงปัญหาความขัดแย้งของสมาชิกในครอบครัวที่ทำธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงได้ทุกแห่งในโลก ไม่ใช่แค่เป็นละครในประเทศไทย

                            ความขัดแย้งในละครโทรทัศน์เรื่องนี้ถึงกับมีการฆาตกรรมกันและมีการสงสัยว่าใครจะเป็นคนที่ฆ่าประเสริฐกันแน่ และมีคนเขียนบทความว่า "กงสี" ต่างหากที่ฆ่าประเสริฐ แม้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                            รวมทั้งความขัดแย้งในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งมอบธุรกิจให้กับทายาทที่ไม่เป็นที่ยอมรับการฟ้องร้องแย่งชิงมรดกและความไม่เป็นธรรมต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงของเจ้าของธุรกิจ

                            ผมจึงคิดว่า หากนำสูตรสำเร็จ 6C ดังกล่าวมาวิเคราะห์และประยุกต์กับภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องนี้ในมุมของการจัดการธุรกิจครอบครัวนี้ น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับเจ้าของธุรกิจครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องที่จะลองนำไปพิจารณา

                            ผู้อ่านที่ไม่ได้ชมละครเรื่องนี้สามารถไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube หรือ Netflix ชื่อว่า "In Family We Trust" ได้ครับ ตระกูลจิระอนันต์ ที่เจ้าของธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมทั้งที่กรุงเทพฯและพัทยาโดยอากงสุกิจ เจ้าของธุรกิจได้มอบหมายให้ลูกชายคนโตเป็นคนดำเนินธุรกิจโรงแรมที่กรุงเทพฯ และลูกคนที่สามที่ชื่อ ภัสสร มอบหมายให้บริหารโรงแรมที่พัทยา ในบรรดาลูกสี่คนนั้น ลูกชายอีกสองคนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเข้าทำธุรกิจครอบครัว แต่ละคนก็มีลูกหลานที่ต่างคนต่างมีปัญหาส่วนตัว บางคนทำธุรกิจกับครอบครัวบ้างบางคนไม่ได้ทำธุรกิจบ้าง                            ดังนั้น ถ้าละครโทรทัศน์เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและครอบครัวนี้นำหลัก 6C ไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจครอบครัวมีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง มีธรรมนูญครอบครัว มีสภาครอบครัว มีการสื่อสารกันอย่างจริงจัง การจัดผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ตามตัวอย่างข้างต้น โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น

                            ผมหวังจะให้บทละครโทรทัศน์เรื่องนี้และเนื้อหาจากหนังสือเล่มใหม่จะเป็นเครื่องมือให้ธุรกิจครอบครัวไทยนำมาศึกษาเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการทำธุรกิจและนำแนวความคิดดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืน เพราะผมเชื่อว่าการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจครอบครัวไทยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความรุ่งเรืองให้กับครอบครัวของท่านเองและประเทศครับ อย่าลืมติดตามซื้อหนังสือเล่มใหม่นี้นะครับ
เกี่ยวกับนักเขียน

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด กูรูด้านภาษี และกฎหมายภาษี มีผลงานการออกหนังสือ พ๊อกเก็ตบุ๊คเกี่ยวกับภาษีต่างๆ การควบรวมกิจการ อาทิ 10 ข้อคิด รู้ภาษี ลดภาษี / 10 ข้อคิด ลดภาษีคนทำงานและนักลงทุน โดยวารสารการเงินธนาคาร และอีกหลากหลายทั้งเรื่องภาษีมรดก ภาษีที่ดิน การควบรวมกิจการ โอกาสของธุรกิจไทย เป็นต้น

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน