NEWS UPDATE • IPO

MFC ส่งกองทุนเปิด M-FOCUS จับจังหวะลงทุนหุ้นไทยลงแรง IPO 9-17 มี.ค.63 นี้

เอ็มเอฟซีจับจังหวะการลงทุน ส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ (M-FOCUS) คัดสรรหุ้นไทยที่ดีที่สุดไม่เกิน 30 บริษัท เพิ่มทางเลือกให้ผู้สนใจลงทุน เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) 9 - 17 มี.ค. 63

นายสดาวุธ เตชะอุบล รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS เป็นกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 30 บริษัท มีกลยุทธ์การลงทุนแบบมุ่งหวังผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ซึ่งจะคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และหรือมีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่ดี โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน ประกอบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค และมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการลงทุนในแต่ละขณะ มีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อกองทุนสามารถจ่ายได้อย่างน้อยปีละครั้ง

สายบริหารกองทุนเอ็มเอฟซี มองปัจจัยสนับสนุนการลงทุนได้แก่ ในช่วงที่ผ่านมาตลาดตราสารทุนไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ในระยะสั้นตลาดมีความผันผวนค่อนข้างรุนแรง แต่สำหรับมุมมองการลงทุนในระยะยาว การที่ตลาดปรับตัวลงมาถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน เนื่องจากราคาหุ้นมีการปรับตัวลงมาใกล้เคียงกับในอดีตที่เคยเกิดวิกฤต จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคัดกรองหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว

กองทุนเปิด M-FOCUS เหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราตราสารทุนหุ้นทั่วไปที่ลงทุนในหุ้นหลายตัว และตราสารหนี้ทั่วไป สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ มีความยืดหยุ่นในภาวะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยสามารถลดน้ำหนักการถือหุ้นเมื่อตลาดอยู่ในภาวะขาลง เพื่อรักษาเงินต้น และเมื่อตลาดกำลังจะกลับสู่ขาขึ้นก็สามารถเข้าซื้อหุ้นในราคาต้นทุนต่ำได้

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกได้ตั้งแต่ 1,000 บาท และมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท โดยสามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com