NEWS UPDATE • ECONOMIC

ถูกตัดสิทธิคนละครึ่ง ยังเข้าร่วมช้อปดีมีคืนได้

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยกับ การเงินธนาคาร ว่า จากการที่กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง เพื่อช่วยค่าใช้จ่าย 50%  ไม่เกิน 10 ล้านคนใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป โดยประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก และโครงการช้อปดีมีคืน ซึ่งเป็นโครงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท โดยผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิต้องไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิในโครงการ คนละครึ่ง หรือ บัตรสวัสดิการของรัฐ

ทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงคนละครึ่งจะไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ แต่หากต้องการยกเลิกเพื่อเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน ต้องไม่ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งภายใน 14 วันจะถูกตัดสิทธิ์โดยไม่ถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการช้อปดีมีคืนได้ตามปกติ