MONEY EXPO AREA

MONEY EXPO AREA • MONEY EXPO AREA

ทำความรู้จัก “ปรับโครงสร้างหนี้” มีทางเลือกไหนบ้าง?

หนี้” ปัญหาหนักอหนักใจของใครหลายคน โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ เช่น ในวิกฤติโควิด-19 ที่อาจทำให้บางคนมีรายได้น้อยลง ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ยังคงเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น ขณะที่บางคนอาจต้องประสบปัญหาตกงานอย่างกะทันหัน ท่ามกลางภาระหนี้ที่ยังคงต้องแบกรับอยู่เต็มจำนวน คำถามที่ตามมาคือ จะทำอย่างไรเมื่อไม่สามารถผ่อนชำระได้อีกต่อไป


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อธิบายถึงทางเลือกในการปรับโครงสร้างหนี้ 8 รูปแบบ ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 

 

           1. ยืดระยะเวลาชำระหนี้ เป็นการทำให้ภาระการผ่อนต่อเดือนลดลง เช่น ถ้ามีระยะเวลาผ่อนที่เหลือ 4 ปี ขอยืดเป็น 5 ปี 

 

           2. พักชำระเงินต้น ทางนี้นี้เป็นการพักชำระเงินต้น แต่ดอกเบี้ยยังผ่อนเหมือนเดิม เช่น เคยผ่อนเงินต้น 8,000 บาท + ดอกเบี้ย 12,000 บาท รวมเป็น 20,000 บาท ถ้าเลือกการปรับโครงการสร้างหนี้ในลักษณะนี้ และเจ้าหนี้อนุมัติ จะเหลือชำระแค่ 12,000 บาท ไประยะเวลาหนึ่ง แต่ช่วงท้ายสัญญาจะต้องจ่ายเงินต้นค้างจ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่ (บอลลูน) หรือเป็นหนี้นานขึ้น

 

          3. ลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้ค่างวดที่จ่ายต่อเดือนไปตัดลดเงินต้นได้มากขึ้น และลดภาระดอกเบี้ยก็จะลดลงด้วย 

 

          4. ยก/ผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ซึ่ง ธปท.กำหนดให้สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยปรับบนฐานของงวดที่ผิดนัดชำระจริง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้น จึงขอเจรจาได้ 

 

          5. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ธปท.มีการสนับสนุนให้สถาบันการเงินให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใหม่แก่กิจการพื้นฐานดี โดยแยกการจัดชั้นสินเชื่อชนิดนี้ออกจากสินเชื่ออื่น ซึ่งอาจจะเป็นหนี้เสีย (NPL) ไปแล้ว ช่วยให้กิจการยังมีบัญชีสินเชื่อสถานะปกติไว้ใช้งานได้ โดยผู้กู้ต้องเตรียมข้อมูล เหตุผลและประมาณการรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าให้สถาบันการเงินประกอบการพิจารณาวงเงิน

 

         6. เปลี่ยนหนี้ดอกแพงเป็นหนี้ดอกถูก เช่น หนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ดอกเบี้ยสูง ควรเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระ (term loan) ที่ดอกเบี้ยถูกกว่ามาก 

 

          7. ปิดจบด้วยเงินก้อน หากลูกหนี้สามารถหาเงินก้อนได้ แม้จะไม่มากเท่ายอดหนี้ที่มีอยู่ ก็สามารถเจรจาขอส่วนลดให้เพียงพอต่อการปิดหนี้จบทั้งบัญชีได้ จะได้หมดภาระค่างวดรายเดือนไปอีกหนึ่งก้อน

 

           8. รีไฟแนนซ์ (refinance) เป็นการปิดวงเงินสินเชื่อจากเจ้าหนี้เดิมไปใช้สินเชื่อของเจ้าหนี้ใหม่ที่ให้เงื่อนไขดีกว่า

 

อย่างไรก็ตามควรจะเลือกรูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ทั้ง 8 แบบ ให้เหมาะสมกับตัวเอง โดยเจ้าหนี้จะพิจารณาอนุมัติจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุลูกหนี้ ประวัติการผ่อน ความสามารถในการชำระหนี้ ความจำเป็น และเกณฑ์ภายในของแต่ละสถาบันการเงิน เป็นต้น