MONEY EXPO AREA

MONEY EXPO AREA • MONEY EXPO AREA

4 โครงการสินเชื่อสู้โควิดจากออมสิน

ธนาคารออมสินออกโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือร้านอาหารในแฟลตฟอร์มของ LINE MAN Wongnai เพื่อเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ โดยนำเสนอ 4 สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนเป็นพิเศษ ได้แก่ 

        1. สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 สำหรับร้านค้า และไรเดอร์ วงเงินให้กู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ และไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก *ผ่าน Mymo 


       2. สินเชื่ออิ่มใจ สำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้กู้ รายละไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 3.99%  ต่อปี ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ และไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก 

คลิกเพื่อเข้าร่วมโครงการ  : https://ln15.gsb.or.th/LNIM/       3. สินเชื่อ Soft Loan สำหรับ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ธุรกิจสปา/นวดแผนไทย บริการขนส่ง/นำเที่ยว) วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี ระยะเวลาการกู้นานไม่เกิน 7 ปี ไม่ต้องชำระเงินต้น 2 ปี 

คลิกเพื่อเข้าร่วมโครงการ  : https://www.gsb.or.th/gsb_smes/prsmestrv/ 


     4. สินเชื่อ Soft Loan ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อฟื้นฟูกิจการ สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปีแรก 5% ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี และไม่ชำระเงินต้น 2 ปี 

คลิกเพื่อเข้าร่วมโครงการ  : https://www.gsb.or.th/gsb_smes/soft-loan/ 


*ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้จากเว็บไซต์ธนาคารออมสิน แอปพลิเคชัน MyMo และธนาคารออมสินทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115