MONEY EXPO AREA

MONEY EXPO AREA • MONEY EXPO AREA

โปรโมชั่นจากกรุงไทย-แอกซ่า มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16

โปรโมชั่นจากกรุงไทย-แอกซ่า มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16


สัมภาษณ์พิเศษ คุณมานพ กาศกระโทก ผู้อำนวยการภาค ฝ่ายตัวแทนและเจ้าของสำนักงาน จ.นครราชสีมา กรุงไทย-แอกซ่า 

มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16 Money Expo Korat 2022 วันที่ 5-7 ส.ค. 65 เวลา10.0020.00 น. ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา

 

#MoneyExpo #มหกรรมการเงิน #มหกรรมการเงินโคราช #MoneyExpo2022  #MoneyExpoKorat #MoneyExpoKorat2022