MONEY EXPO AREA

MONEY EXPO AREA • MONEY EXPO AREA

โปรโมชั่นจากสำนักงาน กลต. มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16

โปรโมชั่นจากสำนักงาน กลต. มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16

 

สัมภาษณ์พิเศษ คุณเศรษพงษ์ ลีเลิศพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด สำนักงาน กลต. 

มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16 Money Expo Korat 2022 วันที่ 5-7 ส.ค. 65 เวลา10.0020.00 น. ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา

 

#MoneyExpo #มหกรรมการเงิน #มหกรรมการเงินโคราช #MoneyExpo2022  #MoneyExpoKorat #MoneyExpoKorat2022