MONEY EXPO AREA

MONEY EXPO AREA • MONEY EXPO AREA

มันนี่ เอ็กซ์โป หาดใหญ่ 2022 ส่งตรงโปรโมชั่นแรงหนุนเศรษฐกิจภาคใต้

วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO ประกาศจัดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 12 MONEY EXPO HATYAI 2022 นำบริการการเงินการลงทุนครบวงจรสู่ชาวหาดใหญ่ และภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “Wealth to Wellness” ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 และหาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่


นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 12 Money Expo Hatyai 2022 ในวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 และหาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่    ภายใต้แนวคิด “Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต” ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตตั้งแต่ สุขภาพกายดี  สุขภาพจิตดี สุขภาพอารมณ์ดี สุขภาพสังคมดี สุขภาพการศึกษาดี สุขภาพการงานดี สุขภาพสิ่งแวดล้อมดี และสุขภาพการเงินดี ซึ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้เกิดความมั่นคั่งอย่างสมดุล

นางสาวภาคนี กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในปีนี้  ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานได้นำบริการทางการเงินและการลงทุนมานำเสนอให้กับประชาชนชาวหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถเลือกใช้บริการอย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรเงินสด เงินฝาก Digital Banking Online Banking สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันภัย พร้อมแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษในรอบปี เพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ และฟื้นฟูการค้าการลงทุน ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาจากมาตรการที่ผ่อนคลายของโควิด-19 รวมถึงภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่กำลังเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ  ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยได้เตรียมแพ็กเกจสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการที่ต้องการหาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อฟื้นฟูกิจการมาให้บริการในงานส่วนเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ ก็มีแคมเปญสินเชื่อเริ่มต้นธุรกิจอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ที่ต้องการหาเงินทุนก้อนแรกเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตัวเองอีกด้วย 

นางสาวภาคนี กล่าวอีกว่า งาน Money Expo Hatyai 2022 ยังคงจัดในรูปแบบ Hybrid Exhibition ที่สามารถใช้บริการได้ทั้งออฟไลน์โดยเดินทางมาใช้บริการได้ในงาน  และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.MoneyExpoOnline.com

“แพลตฟอร์มมหกรรมการเงิน Money Expo Online ช่วยอำนวยความสะดวกให้ ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงงานมหกรรมการเงิน Money Expo ได้ง่ายขึ้น” 

การจัดงานครั้งนี้ยังจัดขึ้นในรูปแบบชีวิตวิถีถัดไปหลังโควิด-19 (Next Normal) ให้เหมาะกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ของประชาชน หลังจากที่ได้ปรับตัวกับสถานการณ์โควิด-19 ภายในงานยังคงมีมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยโควิด-19 ให้กับผู้ร่วมออกบูธและผู้เข้าชมงาน 

 

องค์กรที่เข้าร่วมงาน Money Expo Hatyai 2022

       - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

       - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

       - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

       - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

       - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

       - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

       - ธนาคารออมสิน

       - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

       - บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

       - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

       - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

       - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

       - บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

       - บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

       - บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

       - บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด  (มหาชน)

       - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

       - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)