MONEY EXPO AREA

MONEY EXPO AREA • MONEY EXPO AREA

คนไทยใช้ Mobile Banking อันดับ 1 ของโลก

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า รูปแบบการให้บริการทางการเงินในอดีตที่เป็นลักษณะแบบ Traditional Banking หรือ ธนาคารมีหน้าที่รับฝากเงินและปล่อยสินเชื่อ หรือให้บริการผ่านช่องทางสาขา ได้ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทที่ผู้ใช้บริการทางการเงินมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไปและเริ่มมีการแข่งขันจากผู้เล่นที่ไม่ใช่ธนาคารเพิ่มเข้ามา 

ทั้งนี้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงในหลายปัจจัย ทำให้ธนาคารพาณิชย์จะอยู่ในรูปแบบเดิมไม่ได้ จึงเห็นวิวัฒนาการในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ว่ามีการปรับนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องไปทำธุรกรรมที่สาขาเหมือนอดีต มีการขยายรูปแบบแพลตฟอร์ม มีโมบายล์แบงกิ้งที่เห็นว่าทิศทางการให้บริการในช่องทางใหม่เหล่านี้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

โดยผู้ใช้งานโมบายล์แบงกิ้งในช่วง 5 ปีก่อน มีประมาณ 21 ล้านบัญชี แต่ตัวเลขในเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมานั้น เห็นตัวเลขผู้ใช้งานโมบายล์แบงกิ้งเพิ่มขึ้นมาเป็น 78 ล้านบัญชีแล้ว ธุรกรรมชำระเงินออนไลน์ (e-Payment) เมื่อก่อนอยู่ที่ 49 ครั้งต่อคนต่อปี แต่ล่าสุดก็เพิ่มมาเป็น 279 ครั้งต่อคนต่อปี โตกว่า 6 เท่า อีกธุรกรรมที่เห็นชัดคือ การโอนเงินผ่านช่องทางโมบายล์แบงกิ้ง และอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ที่เคยอยู่ 805 ล้านรายการต่อปี เพิ่มมาเป็น 9,610 ล้านรายการต่อปี เพิ่มกว่า 12 เท่า ธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลมีการเติบโตในหลายรูปแบบไม่ใช่แค่โอน จ่าย แต่รวมไปถึงการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เข้ามาตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้น

โดยระบบพร้อมเพย์ ถือเป็นจุดเปลี่ยนของการชำระเงินของคนไทย และเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันการชำระเงินดิจิทัลให้เป็นทางเลือกหลัก สะท้อนจากการเติบโตที่รวดเร็วของการชำระเงินดิจิทัล ทั้งในเชิงจำนวนและมูลค่าของการใช้งาน โดยเฉพาะการทำธุรกรรมผ่าน mobile banking ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับ 1 ของโลก