MONEY EXPO AREA

MONEY EXPO AREA • MONEY EXPO AREA

เลือกทรัพย์ NPA ราคาดี ทำเลทอง

NPA (Non-Performing Asset) เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกหนี้นำมาเป็นหลักประกันการกู้เงินและหลุดจำนอง หลายกรณีเป็นการกู้ซื้อของเจ้าของเดิมแต่ผ่อนชำระต่อไปไม่ไหว ซึ่งทรัพย์ NPA จะมีจุดเด่นเรื่องของทำเลที่ดี  ข้อดีอีกอย่างคือ ราคาทรัพย์ NPA จะราคาต่ำกว่าเพราะธนาคารมีกรอบของกฎหมายที่กำหนดให้ขายทอดได้ตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งมีเอกสิทธิ์ที่ถูกต้อง เพราะต้องผ่านการประเมินราคาหลักประกันมาแล้วด้วย

อย่างไรก็ดีการเลือกทรัพย์ NPA ต้องพิจารณาปัจจัยในระยะยาวไว้นานๆ ด้วยเช่น การเติบโตของย่านที่อยู่อาศัย ความหนาแน่นในอนาคต ควรเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ เช่น การอยู่อาศัยเอง ควรเน้นความสะดวกสบายและไม่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเมื่อต้องเดินทางเชื่อมโยงกับแหล่งงาน หรือหากนำไปพัฒนาเพื่อการค้าการพาณิชย์อื่นๆ เช่น เปิดร้านอาหาร คาเฟ่ หรือโฮสเทลสักแห่ง ควรเน้นทำเลติดระบบขนส่งมวลชนเป็นหลัก

ที่มา : SCB