MONEY EXPO AREA

MONEY EXPO AREA • MONEY EXPO AREA

ทางเลือกซื้อ SSF และ RMF ตามเงินเดือนให้ช่วยประหยัดภาษี

ช่วงสิ้นปีมักจะเป็นเวลาทองของการบริหารจัดการด้านภาษีในช่วงโค้งสุดท้าย ทำให้กองทุนที่ช่วยประหยัดภาษีได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ หากคุณกำลังวางแผนประหยัดภาษีและต้องการออมหรือลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคต หรือมีชีวิตแสนสุขในวัยเกษียณ การเลือกลงทุนในกองทุน SSF หรือ RMF เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยทั้ง 2 กองทุนนี้ต่างก็ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการออมได้อีกด้วย


ทำความรู้จักกองทุน SSF/RMF 

“กองทุนรวมเพื่อการออม” (Super Savings Fund : SSF) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) ที่สิ้นสุดลงในปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงน้อยและผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงานมีการออมระยะยาวมากขึ้น และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มที่

“กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” (Retirement Mutual Fund : RMF) เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินระยะยาวไว้สำหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ โดยทั้ง 2 กองทุน สามารลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนดัชนี ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ แต่มีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์แตกต่างกันออกไป 


อยากรู้ว่าซื้อได้เท่าไร ตรงนี้มีคำตอบ

แม้ว่าจะสามารถซื้อ SSF ได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และซื้อ RMF ได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท แต่เมื่อนำมารวมกับเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข. กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ดังนั้นต้องพิจารณาก่อนว่าหลังจากหักวงเงินลดหย่อนรวมกลุ่มเกษียณอื่นๆ แล้วสามารถซื้อ SSF และ RMF ได้เท่าไหร่ 

เช่นในปี 2564 ได้รับเงินเดือน 30,000 บาท (รวมทั้งปี 360,000 บาท) หักลดหย่อนและค่าใช้จ่าย 160,000 บาท จะมีเงินได้สุทธิที 200,000 บาท จึงต้องเสียภาษี 2,500 บาท แต่หากซื้อกองทุน SSF สามารถซื้อได้สูงสุด 108,000 บาท (คิดเป็น 30% ของเงินได้พึงประเมินปี 2564) ซื้อกองทุน RMF ได้สูงสุด 108,000 บาท (คิดเป็น 30% ของเงินได้พึงประเมินปี 2564) ซื้อทั้ง SSF และ RMF ได้สูงสุด 216,000 บาท จะสามารถประหยัดภาษีได้ 2,500 บาท 

SSF และ RMF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมให้คนไทยออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ส่วนสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเรื่องของแรงจูงใจให้ออมเงิน ด้วยเหตุนี้ SSF และ RMF จึงมีเงื่อนไขที่เข้มงวดพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานพอสมควร คือ ต้องถือไม่ต่ำกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อจึงจะขายได้ และหากทำผิดเงื่อนไขจะมีบทลงโทษด้วย

นอกจากซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีในแต่ละปีแล้ว ในเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม SSF หรือ RMF เป็นผลพลอยได้ที่จะได้มาโดยอัตโนมัตินอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพราะการลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีทั้ง 2 อย่างนี้เป็นการลงทุนระยะยาว มีความเสี่ยงไม่สูงนัก ทำให้แน่ใจได้ว่าจะได้กำไรจากการลงทุนแน่ๆหากอยู่ทำตามเงื่อนไข


ข้อมูลอ้างอิง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียบเรียงโดย : วณิชชา คัจฉพันธ์


เช็กโปรในงาน  Money Expo หาดใหญ่ 2021
งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 Money Expo Hatyai 2021 วันที่ 3-5 ธันวาคม 2564
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสทิวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา


ธนาคารกสิกรไทย

  • K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)

- ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ*ผ่านช่องทาง K PLUS และ/หรือ K-My Funds และ/หรือ K-Cyber Invest

ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท (สูงสุด 2,000 บาท/ท่าน) ภายในงาน Money Expo Korat 2021

  • กองทุน SSF/RMF ตัวเด่นจาก SCB

- พิเศษ รับคืนหน่วยลงทุน SCBSFF 0.2% ของมูลค่าลงทุนสุทธิ เมื่อมียอดลงทุนสุทธิในกองทุน SSF

   และ/หรือ RMF ที่ร่วมรายการ (สูงสุด 1,000 บาท*)

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  • หลักทรัพย์กรุงศรี

     ให้บริการโดย บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี

- รับฟรี   กระเป๋า Sport By Krungsri Securities

   เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วน

- รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท

   เมื่อเปิดบัญชีประเภท Credit Balance และได้รับอนุมัติ

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  • รู้จักกับ “ตลาดทุนยุคใหม่” (Digital for Capital Market)

- เรียนรู้เทคนิคการเริ่มต้นวางแผนการลงทุน ตั้งเป้าหมาย และสำรวจความพร้อมการลงทุน

- ลงทุนหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน

- เริ่มต้นลงทุนง่าย ๆ ได้ด้วยเงินเพียง 100 บาท

- วางแผนลงทุนเพื่อวัยเกษียณผ่านกองทุน PVD SFF และ RMF

- รู้ทันภัยกลโกงในยุคดิจิทัล รู้จักสัญญาณเตือนภัยกลโกง และตัวช่วยตรวจสอบ เพื่อให้ดูแลปกป้องสิทธิของตัวเองได้

- พร้อมรับของที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้าชมบูธและร่วมทำ