WEALTH BEING • PERSONAL FINANCE

Money Tips บัตรเดบิตใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

บัตรเดบิต ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2559 บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในประเทศไทยจะเริ่มทยอยเปลี่ยนเป็น “บัตรแบบชิปการ์ด” และจะทยอยเปลี่ยนเป็นบัตรแบบชิปการ์ดทั้งหมด ภายในวันที่ 31 ธ.ค.2562 ซึ่งจะช่วยยกระดับการชำระเงินของไทยให้มีความมั่นคง ปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สำหรับการนำมาตรฐานชิปการ์ดมาใช้ ในประเทศไทยครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาต่อยอดบริการชำระเงิน โดยช่วยส่งเสริมการใช้ e-Payment ให้มีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ cashless society นับเป็นประโยชน์ที่สำคัญต่อการพัฒนาด้านการชำระเงินประเทศ และเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของประเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพและความ ปลอดภัยของบริการชำระเงินของไทย บัตรเดบิตแบบชิปการ์ดดีอย่างไร

บัตรแถบแม่เหล็ก บัตรชิปการ์ด
กดถอนเงินสด กดถอนเงินสด
เก็บข้อมูลอย่างเดียว มี EMV สามารถ เก็บข้อมูลและซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

อย่างไรก็ดี บัตรเดบิต คือเครื่องมือทางการเงินที่เชื่อมต่อกับบัญชีของเจ้าของบัญชีโดยตรง จึงควรเก็บรักษาให้ปลอดภัยอยู่เสมอ การเงินธนาคาร ขอเสนอ Money Tips ง่ายๆที่จะช่วยให้การใช้บัตรเดบิตปลอดภัยมากขึ้น ดังนี้ค่ะ

  • เซ็นชื่อหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตร
  • เปลี่ยนรหัส 4 หลักอยู่เสมอ
  • ไม่เปิดเผยรหัส 4 หลัก ให้บุคคลอื่นทราบ
  • อย่าใช้เครื่องเอทีเอ็มที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
  • ระวังคนแปลกทำทีมาขอความช่วยเหลือขณะกำลังทำธุรกรรมที่ATM
  • กำหนดวงเงินสูงสุดต่อวันในการใช้จ่ายให้เหมาะสมไม่มากเกินไป
  • เก็บใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็มและใบเสร็จรับเงินทุกครั้งไว้เป็นหลักฐาน