NEWS UPDATE • INSURANCE

กรุงเทพประกันชีวิตหนุนลูกค้ารับเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์

กรุงเทพประกันชีวิต  ชวนลูกค้าลดการสะสมของปริมาณขยะและลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมใช้บริการรับกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย ผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรุงเทพประกันชีวิต ได้คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดการใช้กระดาษ ลดปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวันและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ลูกค้าผู้เอาประกัน หันมาใช้บริการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปันน้ำใจสู่สังคม เพียงลูกค้าแจ้งความประสงค์โดยระบุใบคำขอรับกรมธรรม์ประกันชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) 1 กรมธรรม์ เท่ากับได้ร่วมสมทบทุน 30 บาท และใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) 1 ฉบับ เท่ากับได้ร่วมสมทบทุน 2 บาท โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.bangkoklife.com หรือสแกนคิวอาร์โค้ด โดยมีระยะเวลากำหนด ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2564 เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วยการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านสมาร์ทโฟนง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว ไม่ว่าจะเป็น e-Payment ชำระเบี้ยประกันออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งและแบบตัดเงินผ่านบัตรเครดิต, e-Document ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย ใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ย ใบเสร็จรับเงิน สัญญาอิเล็กทรอนิกส์, e-Pos ยื่นคำร้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์, e-Claim เรียกร้องสินไหมทั้งค่ารักษาพยาบาล หรืออุบัติเหตุ และ e-Investment ดูข้อมูลการลงทุน โดยลูกค้าประกันรายสามัญ สามารถรับบริการออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  

        • แอปพลิเคชั่น BLA Happy Life ดาวน์โหลดใช้งานในสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android

        • ระบบบริการออนไลน์ (Smart Customer) สามารถสมัครเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://bangkoklife.com/login

        • ไลน์ ออฟฟิเชียล @Bangkoklife โดยเพิ่มเพื่อนและลงทะเบียน BLA Connect เพื่อใช้บริการด้านกรมธรรม์ผ่านไลน์ 


ส่วนสำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม สามารถรับบริการออนไลน์ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

         • แอปพลิเคชั่น Member Care (BLA GMC) ใช้ในการตรวจสอบหรือค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ประกันกลุ่ม เช่น ผลประโยชน์ความคุ้มครอง รายละเอียดสินไหมสุขภาพ ประวัติการเคลม สถานะการจ่ายสินไหม วิธีเรียกร้องสินไหม รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา พร้อมเบอร์ติดต่อ แผนที่การเดินทาง และบริการอื่น ๆ สามารถแสดงผลข้อมูลอัพเดทแบบเรียลไทม์ ดาวน์โหลดมาใช้งานในสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android

         • เว็บไซต์ https://bweblink.bangkoklife.com/gmc/ ใช้ในการตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ และบริการอื่น ๆ ได้เหมือนกับแอปพลิเคชัน Member Care (BLA GMC)

ทั้งนี้ ลูกค้าและผู้ถือกรมธรรม์ที่มีความประสงค์จะรับใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) พร้อมสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุระดับชาติกับกรุงเทพประกันชีวิต สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ เว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต www.bangkoklife.com หรือผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life และระบบบริการออนไลน์ (Smart Customer) รวมไปถึงไลน์ ออฟฟิเชียล @Bangkoklife  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Call Center โทร. 02 777 8888 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรืออีเมล CSC@bangkoklife.com