NEWS UPDATE • CRYPTOCURRENCY

Bitkub ออกแถลงการณ์ แจง Validator Node เทขาย KUB Coin ไม่เป็นความจริง

          บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ผ่านหน้าเพจ Bitkub ถึงกรณีที่ มีผู้กล่าวพาดพิงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพาร์ทเนอร์ที่ได้รับเหรียญ KUB ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร Whitepaper จำนวน 5% หรือ 50,000,000 KUB ได้ทำการขายเหรียญ KUB ทำให้ราคาเหรียญ KUB ในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบ และพาดพิงถึงกลุ่มบริษัทที่เป็น Validator Node ให้เกิดความเสียหายทางบริษัทขอชี้แจงว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีความเป็นจริง

          "กลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมเป็น Validator Node ไม่ใช่พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่กล่าวถึงในเอกสาร Whitepaper และบริษัทยังไม่มีกำหนดการแจกจ่ายเหรียญให้กับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจแต่อย่างใด"


          โดย Bitkub ชี้แจงว่าบริษัทที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ อยู่ในสถานะ Validator Node หรือ Node ยืนยันธุรกรรมบนระบบบล็อกเชนของ Bitkub Chain ซึ่ง Validator Node มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบและเซ็นยืนยันธุรกรรม และจะได้รับค่าตอบแทนจากการยืนยันธุรกรรมเท่านั้น

          โดย Validator Node บน Bitkub Chain ได้แก่

1. บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

3. บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด

4. บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จํากัด

5. บริษัท ทีพีซีเอส จํากัด (มหาชน)

6. บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)

7. บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จํากัด (มหาชน)

8. SIX Network PTE. Ltd.

9. บริษัท เก็ทลิงส์ (ไทยแลนด์) จํากัด

10. SmartContract Blockchain Studio

          บริษัทขอยืนยันอีกครั้งว่า ปริมาณเหรียญ 5% หรือ 50,000,000 KUB ยังไม่ได้ทำการแจกจ่ายและบริษัทที่มีรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่ได้มีการถือครองเหรียญ KUB แต่อย่างใด ด้วยเหรียญจำนวนดังกล่าวเป็นการสำรองไว้ให้กับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจสำหรับการพัฒนา Bitkub chain ในอนาคต

          ผู้เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจจะได้รับ เหรียญจากธุรกรรมที่เกิดจาก address นี้เท่านั้น https://bkcscan.com/.../0x6DfBA1364e9627b863.../transactions โดยสามารถตรวจสอบความโปร่งใสบน Bitkub Chain Explorer ได้โดยตลอด

          โดยสถานการณ์ล่าสุดของเหรียญ KUB ในรอบ 24 ชั่วโมง ทำราคาสูงสุดที่ 22.48 บาท และต่ำสุดที่ 15.1 บาท ลดลงจากราคาเปิดตัวที่ 30 บาทต่อ 1 KUB