NEWS UPDATE • ECONOMIC

CDC เตือนวัยรุ่น 16-24 ปี เสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังฉีดไฟเซอร์ – โมเดอร์นา เข็ม 2

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ หรือ CDC ออกแถลงการณ์ว่า วัยรุ่นที่มีอายุ 16-24 ปีจำนวนมากกว่าคาด มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ของไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา

โดยข้อมูลจากระบบตรวจสอบความปลอดภัยของวัคซีน ณ วันที่ 31 พ.ค. พบว่า วัยรุ่นที่มีอายุ 16-24 ปี จำนวน 275 ราย มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในช่วง 10-102 ราย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานพบผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจำนวน 475 ราย ในกลุ่มผู้มีอายุ 30 ปีหรือต่ำกว่า หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ของไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา

อย่างไรก็ดี ผู้ที่มีอาการดังกล่าวส่วนใหญ่ราว 81% จะมีอาการดีขึ้นจนเป็นปกติ หลังจากที่ได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล