NEWS UPDATE • WHO IS WHO

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง นางสาวบุปผา ไชยพิณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศแต่งตั้ง นางสาวบุปผา ไชยพิณ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเครือธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่  9 มีนาคม  2564 เป็นต้นไป

น.ส.บุปผา ไชยพิณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการตลาด ในสถาบันการเงินชั้นนำ รวมทั้งประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยและธุรกิจเช่าซื้อ มากกว่า 17 ปี 

ทั้งนี้ น.ส.บุปผา ไชยพิณ ได้ร่วมงานกับบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด มาเป็นระยะเวลา 6 ปี ซึ่งเริ่มปี 2558 ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริหารการตลาด จนกระทั่งได้รับตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลยุทธ์กรและเทคโนโลยี ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจนเกิดความแข็งแรง เพื่อรองรับธุรกิจที่มุ่งเน้นทางด้านดิจิทัล ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ Fast Forward ของธนาคาร ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนเป็นเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ