NEWS UPDATE • SPECIAL ARTICLE

เจ้าสัวธนินท์เล่น ClubHouse มองไทยเต็มไปด้วยโอกาส แต่ขาดการส่งเสริมสตาร์ทอัพ

ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสำหรับ SME และสตาร์ทอัพ ในช่วงวิกฤต COVID-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น Clubhouse

ธนินท์ กล่าวว่า วิกฤต COVID-19 ทำให้ทั่วโลกเจอกับปัญหาโดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งวิกฤตในครั้งนี้แตกต่างจากช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง เนื่องจาก COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงทั่วโลก แต่ต้มยำกุ้งส่งผลกระทบในเขตจำกัดเฉพาะในไทยและเอเชียแต่ธุรกิจใหญ่ในยุโรปไม่ได้รับผลกระทบ

ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของวิกฤต แต่มีวิกฤตต้องมีโอกาส โดย COVID-19 ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ เทคโนโลยีใหม่ การเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น การเข้าสู่โลกยุค 4.0 เกิดเร็วขึ้น

ธนินท์ กล่าวว่า ประเทศไทยเต็มไปด้วยโอกาส โดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ แต่รัฐบาลต้องมีเข้าใจธุริกิจเหล่านี้ แล้วให้การสนับสนุนเปิดโอกาสให้คนเก่งจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศง่ายขึ้นง่ายขึ้น

ประเทศไทยไม่ค่อยสนับสนุนสตาร์ทอัพ เราต้องสนับสนุนและดึงคนเก่งให้เข้ามาทำงานในประเทศ วันนี้เราขาดแคลนคนเก่งจึงต้องดึงคนเหล่านี้เข้ามา เขาไม่ได้มาแย่งอาชีพแต่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้นไปด้วย ซึ่งปัจจุบันคนเก่งต้องการเข้ามาไทยแต่กฎหมายไม่ได้ต้อนรับ เรามัวแต่ใช้แรงงานเพราะต้นทุนต่ำ แต่ตอนนี้หมดยุคแล้ว ต่อไปนี้ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ธนินท์ กล่าวว่า สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และ ธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในปัจจุบัน ต้องเรียนรู้กับคนใหม่ๆ ที่ประสบความสำเร็จแล้วประยุกต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง เช่น วันนี้ธุรกิจที่ทำไปต่อไม่ได้ ต้องดูว่าทั่วโลกมีอุตสาหกรรมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำอยู่แล้วนำมาต่อยอด

วันนี้เราทำธุรกิจไม่ได้ ต้องดูว่าเราเก่งเรื่องไหนแล้วทั่วโลกมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรา ไม่ต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ต่อยอดจากสิ่งที่เราชำนาญ ทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับที่เราถนัด ต่อยอดจากธุรกิจเดิม อย่าทิ้งธุรกิจของเรา