NEWS UPDATE • IPO

ทางยกระดับดอนเมือง ไอพีโอ 140 ล้านหุ้น เน้นขายรายย่อย ชูปันผล 90 %

ทางยกระดับดอนเมือง ขายไอพีโอ 140 ล้านหุ้น ปลายเม.ย.นี้ เน้นกระจายให้รายย่อย เทรดใน SET วันที่ 7 พ.ค.คาดได้เงินระดมทุน 2 พันล้าน ปี 64-65 พร้อมประมูล 5 เส้นทางใหม่

นายวรวัสส์ วัสสานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ DMT แล้ว 

ลำดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการรอนุมัติไฟลิ่งมีผลบังคับใช้ (Filing effective) และจะเริ่มเดินสายให้ข้อมูล (โรดโชว์)กับนักลงทุนต่าง โดยคาดว่าจะเสนอขาย IPO ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 7 เมษายนนี้ โดยจะเน้นการกระจายหุ้นให้กับนักลงทุนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่

DMT มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,142.4 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 5,414.4 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขาย IPO ทั้งหมด 1,041.2 ล้านหุ้น โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 11.85 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้


นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ DMT กล่าวว่าบริษัทมีแผนนำไปชำระคืนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะยาวประมาณ 1,354 ล้านบาท , คืนหนี้ดอกเบี้ยระยะสั้น 330 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 300-400 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงาน ซึ่งภายหลังจากการชำระหนี้ดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ต่ำลงกว่าสิ้นปี 2563 ซึ่งอยู่ระดับ 0.40 เท่า ส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมสำหรับการกู้เพื่อลงทุนโครงการในอนาคต ซึ่งกรมทางหลวงยังมีสัมปทานเส้นทางอีกประมาณ 6,000 กิโลเมตรให้เข้าประมูล

หลังจากสามารถจ่ายหนี้ทำให้ไม่มีภาระดอกเบี้ย จะส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสะสมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยหนุนให้มีความสามารถในการจ่ายปันผล โดยมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรในแต่ละปี

ปัจจุบัน DMT เป็นผู้บริหารจัดการทางยกระดับดอนเมืองแบบครบวงจร ภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดี-รังสิต รวมระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ประกอบด้วยช่วงดินแดง-ดอนเมือง ระยะทาง 15.4 กิโลเมตรและช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัท โดยในด้านทิศเหนือเชื่อมต่อกับทางหลวงส่วนต่อขยายรังสิต รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง จากบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ถึงบริเวณหน้าโรงกษาปณ์ ระยะทางประมาณ 6.8 กิโลเมตร และด้านทิศใต้เชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) และ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ที่บริเวณดินแดง

ส่วนโครงการทางยกระดับดอนเมือง ภายใต้สัญญาสัมปทานปัจจุบันที่จะหมดลงในวันที่ 11 กันยายน 2577  นั้น บริษัทฯ ประเมินว่าได้รับคัดเลือกจากกรมทางหลวงในการบริหารเช่นเดิม เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์บริหารโครงการมานานกว่า 30 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมทางหลวงมาโดยตลอด

สำหรับภาพรวมรายได้และการใช้บริการทางยกระดับในปี 2564 คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นกว่า ปี 2563 ที่มีรายได้จากการค่าผ่านทางรวม 2,047 ล้านบาท และภาพรวมการใช้บริการอยู่ที่ 95,000 คัน/วัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยบริษัทคาดว่าภาพรวมรายได้จะกลับมาสู่ระดับปกติที่ 3,000 ล้านบาทได้ในช่วงปี 2566-2567 รวมถึงการจราจรจะกลับมาสู่ระดับภาวะปกติได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้บริษัทสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้สูงสุดรวม 180,000 คันต่อวัน

DMT เปิดงานรอประมูล ปี 2564-2565 จากกรมทางหลวง  5 โครงการ 

1.โครงการ M9 บางขุนเทียน-บางบัวทอง 38 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 64,848 ล้านบาท คัดเลือกเอกชนปี 2564-2565 

2. โครงการ M8 นครปฐม-ชะอำ  ระยะทาง 119 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 79,006 ล้านบาท คัดเลือกเอกชนปี 2564 

3.โครงการ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 25 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 48,310 ล้านบาท คัดเลือกเอกชนปี 2564 

4. โครงการทางพิเศษกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 44 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 14,177 ล้านบาท คัดเลือกเอกชนปี 2564 

5.โครงการ M5 รังสิต-บางปะอิน ระยะทาง 18 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 39,956 ล้านบาท คัดเลือกเอกชนปี 2564