NEWS UPDATE • ECONOMIC

ขั้นตอนลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด19 ผ่าน Line Official Account “หมอพร้อม” 1 พ.ค.2564

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด19 ผ่าน Line Official Account “หมอพร้อมซึ่งจะเริ่มฉีดตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ค.สำหรับระยะที่ 2 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและในเดือน ส.ค.2564 จะเริ่มฉีดวัคซีนระยะที่ 3 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี

สำหรับ หมอพร้อม Line Official Account” มีวิธีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนตามขั้นตอน ดังนี้

        1. เพิ่มเพื่อน หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ กดเพิ่มเพื่อน เพียงพิมพ์คำว่า หมอพร้อมในช่องค้นหาและเลือกที่ บัญชีทางการแล้วลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม กรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ แต่หากไม่มีข้อมูลในระบบให้กรอกข้อมูลส่วนตัว

        2.  หากต้องการลงทะเบียนแทนบุคคลอื่น ให้กดเลือกเพิ่มบุคคลอื่น และระบุความสัมพันธ์ จากนั้นกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์

        3. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19 โดยกดเมนูลงทะเบียนขอรับวัคซีน จากนั้นจะได้รับข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียน

        4.  จองคิวฉีดวัคซีน กดเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด เลือกจอง และกดรับสิทธิ์ จากนั้นระบบจะให้ทำแบบคัดกรอง เลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน ทั้งนี้ จะมีข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด19

        5. กรณีเปลี่ยนคิวจองฉีดวัคซีน ให้กดเลือกเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่ 1 และทำการเปลี่ยนการจองโดยระบุวัน เวลาใหม่ จากนั้นระบบจะส่งข้อความยืนยันนัดหมายใหม่

        6. ก่อนถึงนัดหมายจะมีข้อความแจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

        7. ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 หลังได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อากเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง

        8. ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 โดยจะให้ทำแบบประเมินหลังฉีดวัคซีน 1 วัน หลังฉีดวัคซีน 2-7 วัน และหลังฉีดวัคซีน 8-30 วัน

        9. แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 จะมีข้อความแจ้งเตือนให้ไปรับวัคซีนเข็มที่ 2

        10. ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 โดยจะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อากเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง

        11. การออกใบรับรองการฉีดวัคซีน เมื่อฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข

        12. ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสAงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 โดยจะให้ทำแบบประเมินหลังฉีดวัคซีน 1 วัน หลังฉีดวัคซีน 2-7 วัน และหลังฉีดวัคซีน 8-30 วัน

อย่าลืมเพิ่มเพื่อน (add friend) และลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อมกัน 1 พ.ค.2564 นี้