NEWS UPDATE • CAPITAL MARKETS

อังกฤษประกาศในปี 2565 บ้าน-อาคารใหม่ต้องมีจุดชาร์จ EV เตรียมติดตั้งเพิ่ม 1.45 แสนจุด

สำนักข่าว CNBC รายงานเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ว่า บ้านใหม่ในอังกฤษจะต้องมีจุดชาร์จสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวในระหว่างการกล่าวปราศรัยในการประชุมประจำปีของสมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษว่า กำลังควบคุมเพื่อให้บ้านและอาคารใหม่ต้องมีจุดชาร์จ EV โดยจะต้องติดตั้งจุดชาร์จอีก 145,000 จุด 

ในประกาศที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ก่อนคำปราศรัยของจอห์นสัน รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ระบุรายละเอียดของแผนดังกล่าวนอกเหนือจากบ้านและอาคารใหม่ เช่น สถานที่ทำงานและซูเปอร์มาร์เก็ตที่ต้องติดตั้งจุดชาร์จ EV ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป กฎระเบียบดังกล่าวยังนำไปใช้กับอาคารที่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ด้วย

แผนการขยายจุดชาร์จเกิดขึ้นในขณะที่อังกฤษพยายามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรับมือกับเป้าหมายในการหยุดการขายรถยนต์ดีเซลและเบนซินใหม่ รวมถึงรถตู้ ตั้งแต่ปี 2573 นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2578 รถยนต์และรถตู้ใหม่ทั้งหมดยังต้องมีการปล่อยไอเสียเป็นศูนย์

ในบรรดาผู้ที่ตอบสนองต่อการประกาศในสัปดาห์นี้ ได้แก่ Mike Childs หัวหน้าฝ่ายนโยบายของ Friends of the Earth โดยระบุว่า บ้านและอาคารของเราควรได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความท้าทายของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ รวมถึงจุดชาร์จ เนื่องจากยานพาหนะไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการสร้างอนาคตที่ไม่มีคาร์บอน

“รัฐมนตรียังต้องมีสิ่งจูงใจทางการเงิน กระตุ้นให้ผู้คนเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะที่สะอาดขึ้น” และเสริมว่ารวมถึงประชาชนจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้ใช้รถยนต์น้อยลง


อ้างอิง : https://www.cnbc.com/2021/11/22/new-homes-in-england-must-have-electric-vehicle-charging-points.html?&qsearchterm=england