<
NEWS UPDATE • SPECIAL ARTICLE

จีดีพีปีเสือ จะโตเท่าไหร่?

หน่วยงานด้านเศรษฐกิจคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2565 ขยายตัว 2.8-4% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายลง การฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวและการส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน ปัญหาข้อจำกัดในห่วงโซ่อุปทานการผลิต อัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้น

 

ธนาคารโลก (World Bank)

คาดจีดีพีปี 65 โต 3.9%        

        นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลกประจำประเทศไทย (World Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัวได้ที่ 3.9% นอกจากนี้ ยังคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะสามารถกลับสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ได้ในช่วงปลายปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนและการกลับมาของนักท่องเที่ยว โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 7 ล้านคน ในปี 2565 และประมาณ 20 ล้านคนในปี 2566

 

สศช.

คาดจีดีพีปี 65 โต 4%           

        นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวได้ในช่วง 3.5-4.5% ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.0% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ อยู่ในช่วง 0.9-1.9% การส่งออกขยายตัว 4.9% โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาราว 5 ล้านคน โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ที่จะขยายตัว มีแรงสนับสนุนจาก

1.การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลงตามลำดับ 2.การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของภาคท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ 3.การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้า 4.การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่าย งบประมาณภาครัฐ และ 5.ฐานการขยายตัวที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

 

สศค.

คาดจีดีพีปี 65 โต 4%

        นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เศรษฐกิจไทยในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ 4.0% ต่อปี โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 3.0-4.0% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เริ่มคลี่คลายลงและมีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะขยายตัวที่ 3.8% ต่อปี ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ 4.2% ต่อปี

        สำหรับปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดได้แก่ 1.ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2.ปัญหาข้อจำกัดในห่วงโซ่อุปทานการผลิต (Supply Chain Disruption) และการขนส่งระหว่างประเทศ 3.ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้น 4.ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก

 

กนง.

คาดจีดีพีปี 65 โต 3.4%

        นายปิติ ดิษยทัต เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า กนง. คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3.4% ในปี 2565 จากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะทยอยกลับมามากขึ้น ทั้งนี้ การฟื้นตัวในหลายสาขาธุรกิจมีแนวโน้มปรับดีขึ้นสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

        อย่างไรก็ดี ประเมินว่าการระบาดของสายพันธุ์ Omicron จะกระทบเศรษฐกิจในช่วงแรกของปี 2565 โดยยังมีความเสี่ยงด้านต่ำที่ผลกระทบอาจรุนแรงและยืดเยื้อกว่าคาด ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์การระบาดและความเข้มงวดของมาตรการควบคุม นอกจากนี้ยังต้องติดตามการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการจ้างงานและรายได้แรงงานที่ยังอยู่ต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาด

 

Krungthai COMPASS       

คาดจีดีพีปี 65 โต 3.8%

        ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทย ปี 2565 จะเติบโตที่ 3.8% สูงกว่าปี 2564 ที่โตเพียง 1.0% โดยคาดว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะไม่กระทบกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและไทยมาก

        ขณะที่การฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมประชากรในสัดส่วนที่สูงขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงการปรับพฤติกรรมของคนให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 จะช่วยรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้ส่งออกไทยโตได้ต่อเนื่อง ด้านอุปสงค์ในประเทศของไทยคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ฟื้นตัวเป็นลำดับนับตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2564

 

สำนักวิจัย ซีไอเอ็มบี ไทย

คาดจีดีพีปี 65 โต 3.8%

        ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 จาก 3.2% เป็น 3.8% โดยมี 3 ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1.การส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตได้ 4.7% จากการฟื้นตัวต่อเนื่องในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยาง ปิโตรเคมี และกลุ่มอาหารแปรรูป 2.การท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาราว 5.1 ล้านคน และ 3. กำลังซื้อระดับกลางละบนที่เริ่มเห็นสัญญาณการใช้จ่ายหลังเปิดเมือง

        ทั้งนี้ แม้เศรษฐกิจไทยปีหน้าจะขยายตัวได้จาก 3 ปัจจัยเบื้องต้น แต่มีความเสี่ยงจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.การระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ทั้งในไทยและประเทศคู่ค้าสำคัญ 2. สงครามการค้า ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนยังคงดำเนินต่อไปในปี 2565 และ 3.ปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมัน อาหารสด และต้นทุนภาคการผลิตอื่นๆ โดยคาดว่าเงินเฟ้อปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.9%

 

วิจัยกรุงศรี

คาดจีดีพีปี 65 โต 3.7%        

        ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคาร กรูงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2565 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องที่ 3.7% โดยแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญมาจากการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับดีขึ้นโดยคาดว่าในปี 2565 จะเติบโตราว 3.6% จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ

        ด้านภาคส่งออกแม้จะชะลอลงบ้างแต่คาดว่ายังเติบโตได้ 5.0% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่ขยายตัว 2.9% นอกจากนี้ การเร่งรัดโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยเหนี่ยวนำให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ภาคท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 7.5 ล้านคน

 

ศูนย์วิจัยกสิกร

คาดจีดีพีปี 65 โต 2.8%-3.7%

        นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 เป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีแรกการระบาดของโควิด-19 จะบรรเทาลงในปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ขณะที่หากสายพันธุ์โอมิครอนมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้า วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันสามารถลดหรือจำกัดระดับความรุนแรงของอาการป่วยได้ ไทยอาจไม่จำเป็นต้องมีการล็อกดาวน์ เศรษฐกิจทั้งปี 2565 จะสามารถฟื้นตัวได้ที่ 3.7%

        อย่างไรก็ดี ในกรณีแย่ที่สายพันธุ์โอมิครอน มีความรุนแรงเทียบเท่ากับสายพันธุ์เดลต้า และประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันลดลงอย่างมาก ส่งผลต่อความจำเป็นต้องมีการนำมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศมาใช้ จะทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.8%

 

SCB EIC

คาดจีดีพีปี 65 โต 3.2%

        รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) เปิดเผยว่า EIC ปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยปี 2565 เป็น 3.2% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 3.4% โดยคาดว่าภาคการส่งออกสินค้าจะยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าโลก ขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนของไทยและประเทศต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นทำให้ภาคท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยราว 5.9 ล้านคน

        ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงด้านต่ำที่สำคัญ เช่น (1) การระบาด COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศที่อาจกลับมารุนแรงขึ้น (2) การเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้นและปัญหาคอขวดอุปทานโลก (3) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่มากกว่าคาดจากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ผลของแผลเป็นเศรษฐกิจที่อาจมีมากกว่าคาด


คาดการณ์จีดีพีไทยปี 2565