NEWS UPDATE • WHO IS WHO

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิตตั้ง “ชวลิต ทองรมย์” คุมทัพตัวแทน

บริษัท เจนเนอราลี่  ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ประกาศแต่งตั้งนายชวลิต ทองรมย์ นั่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (Chief Agency Officer- CAO) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  ได้แต่งตั้งนายชวลิต ทองรมย์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (Chief Agency Officer-CAO ) รับผิดชอบพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (Agency Channel) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป โดยช่องทางตัวแทนหรือเอเจนซี่ถือเป็นช่องทางสำคัญของธุรกิจประกันชีวิต เราเล็งเห็นว่าคุณชวลิต มีประสบการณ์บริหารสายงานตัวแทนมาอย่างยอดเยี่ยม เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ พิสูจน์แล้วว่า จะนำพาช่องทางเอเจนซี่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน 

สำหรับนายชวลิต มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจประกันภัยเกือบ 20 ปี ประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจประกันชีวิต มีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องและยังได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฝ่ายตัวแทนมายาวนาน ซึ่งการเข้าร่วมงานในตำแหน่ง CAO กับเจนเนอราลี่ ครั้งนี้ จะสามารถพัฒนาฝ่ายช่องทางตัวแทนของเจนเนอราลี่ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายขายให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตตามได้ตามเป้าหมาย มุ่งสู่การเป็น Lifetime Partner ที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต