NEWS UPDATE • INSURANCE

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิตเผย 4 กลยุทธ์ช่องทางตัวแทน

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ประกาศวิสัยทัศน์ภายใต้แม่ทัพใหม่ช่องทางตัวแทน ภายใต้การนำทีมของชวลิต ทองรมย์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพตัวแทนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นย้ำสู่การเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ ด้วยกลยุทธ์ C.S.E.P. 

นายชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง เป้าหมายในการบริหารช่องทางตัวแทนว่า จะมุ่งหน้าสู่การเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศด้วยกลยุทธ์ 4 ด้านหลัก คือ C.S.E.P. ซึ่งประกอบด้วย  

  • Capable people การพัฒนาศักยภาพตัวแทน ให้สามารถเป็น Total Financial Solution จากผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำแผนประกัน (Insurance specialist ) สู่ผู้ออกแบบและบริหารสินทรัพย์ (Asset designer ) และก้าวสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสู่ความมั่งคั่ง ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจด้วยการพัฒนาตัวแทนให้เป็นที่ปรึกษาความมั่งคั่ง (Wealth advisor) นั้นเป็นการทำให้ธุรกิจเติบโตรวดเร็วและยั่งยืน เนื่องจากลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน 

อาทิ กลุ่มเป้าหมายที่มีการออมด้วยเงินฝาก จำนวนเงินในบัญชีเกิน 10 ล้านบาท มีมูลค่ากว่า 7,100 ล้านบาท  ในขณะที่ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงจากสูงสุด 24% เหลือเพียง 0.125-2% และโอกาสด้านการเติบโตของธุรกิจประกันช่องทางเอเจนซี่กว่า 320,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดในตลาด โดยในปีนี้เจนเนอราลี่ตั้งเป้าเสริมศักยภาพเพื่อให้ตัวแทนก้าวสู่ Wealth advisor เพื่อนำเสนอ “Solution Products” ให้แก่ลูกค้าเพื่อการเติบโตธุรกิจที่รวดเร็วและยั่งยืน โดยคัดสรรตัวแทนคุณภาพปีนี้ตั้งเป้าที่จำนวน 500 คน 

  • Suitable product การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมทุกประเภท ความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ เพศ และความต้องการ โดยในครึ่งปีหลังนี้คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ที่วางแผนและออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการวางแผนทางการเงินและสุขภาพ ตลอดชีวิตของลูกค้าและครอบครัว 
  • Efficiency technology การเพิ่มประสิทธิผลด้วยเทคโนโลยี เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานขายและบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของกรมธรรม์สำหรับตัวแทน
  • Professional service การให้บริการที่เลิศแก่ลูกค้า การให้บริการด้วยความใส่ใจและสามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างครบวงจร 

นายชวลิต กล่าวว่า  สำหรับภายในปี 2564 เป้าหมายการพัฒนาช่องทางตัวแทนประกันชีวิต คือต้องเพิ่มจำนวนตัวแทนคุณภาพจากปีพ.ศ. 2563  อีก 70%  รวมถึงเพิ่มจำนวน MDRT 50%  ส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้เป้าหมายให้ตัวแทนขั้นต่ำที่ 25,000 บาทต่อเดือน และตั้งเป้าส่งมอบรายได้เบี้ยรับปีแรก (FYP) คิดเป็นอัตราเติบโต จากปีพ.ศ. 2563 40%

ส่วนโครงการ  The Lion's ROAR  ซึ่งมีโมเดลการพัฒนาตัวแทนอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่เส้นทางอาชีพตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (FP)  ซึ่ง FP ทุกคนจะต้องผ่านการพัฒนาและการอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการขายและการเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ  สำหรับแคมเปญ “MDRT 3 ปี รับโบนัส 3 ล้านบาท” ยังได้รับกระแสการตอบรับที่ดี ทำให้เจนเนอราลี่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการพัฒนาศักยภาพและสร้างฐานของตัวแทน FP ที่มีคุณภาพ ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ มีตัวแทนที่ติดคุณวุฒิ MDRT (Million Dollar Round Table) จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ซึ่ง 6 คนในนี้เป็นตัวแทน FP ที่ผ่านกฎเกณฑ์ MDRT 3 ปี 3 ล้าน แบ่งเป็นรุ่นที่ 1  จำนวน 2 ท่าน  และ รุ่นที่ 2  จำนวน  4 ท่าน  ซึ่งแคมเปญดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธ.ค. 2565 โดยบริษัทฯ ได้เตรียมมอบเงินโบนัส จำนวน 18 ล้านบาทให้กับตัวแทน MDRT ทั้ง 6 ท่าน ที่มีสิทธิ์พิชิตแคมเปญ 3 ปี 3 ล้านสำเร็จตามเป้าหมาย

 ส่วนการดำเนินงานที่เร่งด่วนภายในปีนี้ เป้าหมายเพื่อให้ตัวแทนของเจนเนอราลี่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ ด้วยโครงสร้างและผลประโยชน์ที่ดี รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากบริษัทและมีพฤติกรรมดี ดังเช่น ตัวแทนต้องช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ทั้งในด้านการเงินและสุขภาพ อีกทั้งยังต้องซื่อสัตย์และพร้อมบริการเคียงคู่ไปกับลูกค้า  เพื่อความสำเร็จและสามารถพัฒนาศักยภาพตัวแทนอย่างต่อเนื่องสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งหน้าเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีพลังและเป็นตัวแทนดีที่สุดในประเทศ  ในฐานะ Wealth Advisor  หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสู่ความมั่งคั่ง และพร้อมที่จะวางแผนความมั่นคงในชีวิตให้กับลูกค้าได้